Tyskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez naszą fundację wspierało we wrześniu akcję promującą kampanię Urzędu Miasta Tychy ,,Czysta Decyzja”! Akcja promuje wymianę węglowych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych w Tychach.
Nasz udział polegał na dostarczeniu informacji o programie pod 3000 wskazanych adresów. W akcji uczestniczyli wolontariusze Centrum Wolontariatu, pracownicy fundacji Internationaler Bund Polska wraz z dziećmi, uczniowie Wolna Szkoła Dzika z Tychów.
Nie od dzisiaj wiadomo, że problemem naszego miasta w zimie jest smog, więc cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy pomóc!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję!