Dobiega końca nasz projekt ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach”. Działania rozpoczynaliśmy 1 sierpnia 2019 roku, a zakończymy je we wrześniu 2022.
W projekcie wzięło udział 81 seniorów i seniorek z Tychów, w tym:
  • 43 osoby skorzystały z usług asystenckich
  • 42 osoby uczestniczyły w zajęciach w Klubie Seniora
Zrealizowaliśmy 12 240 godzin usług asystenckich.
Odbyło się 1056 godzin zajęć w Klubie Seniora: zajęcia z animatorem, z psychologiem,  dietetykiem, instruktorem zajęć ruchowych, instruktorem zajęć fotograficznych, instruktorem zajęć muzycznych.
Tytułowymi nowymi usługami społecznymi, były przede wszystkim usługi asystenckie. Dzięki naszym dwóm projektom rozpoczętym w 2019 roku, a obecnie dobiegającym końca z usług asystenckich po raz pierwszy mogło skorzystać wiele osób!
Projekt finansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.