Nasza przedstawicielka Aneta Krzyworzeka-Jelinowska uczestniczyła w spotkaniu „Regional Refugee Response for the Ukraine Situation UNHCR” w Warszawie. Było to podsumowanie działań UNHCR w Polsce. Spotkanie odbyło się 23 lutego w Warszawie, tuż przed rocznicą wybuchu wojny na pełną skalę.