Otrzymaliśmy 55 zgłoszeń, a wśród nich zapotrzebowanie na 1873 laptopy. Podczas oceny formalnej zakwalifikowaliśmy 41 organizacje, który zgłosiły zapotrzebowanie na 1286, a którym rozdysponowaliśmy 1000 laptopów. Kilka zgłoszeń odrzuciliśmy, ponieważ nie spełniały warunków formalnych – były niezgodne z regulaminem (zgłoszenia od osób prywatnych, grup wyznaniowych, organizacji pozarządowych działających i zarejestrowanych na terenie innych miast).

Laptopy otrzymaliśmy w związku z zawartym w dniu 11 maja br. porozumieniem o współpracy przy realizacji darowizn rzeczowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Shell Polska Sp. z o.o.  oraz Fundacją Internationaler Bund Polska.

Dystrybucja trwała w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców od 16.05.2023 r. do 22.05. 2023 r.

Organizacje, które odebrały laptopy:

 • Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI
 • Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja
 • Fundacja Dostępny Świat
 • Fundacja Kalina Kraków
 • Integracyjne Stowarzyszenie Sawore
 • Fundacja Akcja Menstruacja
 • Fundacja Pro-Pomost
 • Fundacja Ommio
 • Fundacja Wolno Nam
 • Fine Foundation
 • Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
 • Internationaler Bund Polska
 • Mission-U Foundation
 • Fundacja NIDAROS
 • SKILL – Stowarzyszenie Krakowskich Inicjatyw Lokalnych Liderów
 • Fundacja Zustricz
 • Fundacja Kocham Dębniki
 • Bank Żywności w Krakowie
 • FUNDACJA “NIEZNISZCZALNA UKRAINA”
 • Stowarzyszenie MAYDAY
 • Diversity Hub
 • Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS
 • Romskie Stowarzyszenie Oswiatowe Harangos
 • SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież
 • Fundacja Dobro Zawsze Wraca
 • Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
 • FUNDACJA POMOCY RODZINIE W WYCHOWANIU ,,DOM DLA
  DZIECKA”
 • Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna
 • Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych
 • Intelektualnie ,,Dom z Marzeń”
 • Fundacja Brat Słońce
 • Fundacja Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze
  Sprzężonymi Niepełnosprawnościami
 • Fundacja Widowisk Masowych
 • Stowarzyszenie Latarnia
 • Fundacja JMP – inspiracje w edukacji
 • Fundacja Sarigato
 • Fundacja Po pierwsze Człowiek
 • Fundacja z rąk do rąk
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
 • Stowarzyszenie Asystentów Międzykulturowych ,,To ma sens”
 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
 • Stowarzyszenie Mudita

W ciągu niecałego tygodnia udało nam się przetransportować i rozdystrybuować 1000 laptopów ważących w sumie 3,5 tony. Dziękujemy firmie Shell i Miastu Kraków za zaufanie i powierzenie tego zadania.