Podpisujemy w Tychach kolejne umowy z zakładami pracy. Współpraca ma na celu organizację staży zawodowych dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną”.

Na zdjęciu przedstawiciele naszej fundacji Internationaler Bund Polska w czasie podpisywania umowy z Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych Agnieszką Lyszczok.

Projekt realizuje nasza fundacja a finansuje Miasto Tychy.