W piątek (20.10) Fundacja Ukraina i NGO Forum „Razem” zorganizowali spotkanie „Razem Silniejsi_sze”, które odbyło się we Wrocławiu.

W trakcie odpowiedzi humanitarnej ostatnich miesięcy doświadczyliśmy ogromnych korzyści płynących ze wspólnego działania. Różne organizacje i aktywiści pracowali w różnych obszarach, aby przyczynić się do wspólnych wysiłków na rzecz przyspieszenia reakcji humanitarnej na kryzys w Ukrainie. Spotkanie „Razem Silniejsi_sze” miało na celu pogłębić zrozumienie wyzwań i wymagań stojących przed organizacjami i przed tymi, którym te organizacje pomagają. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad perspektywami i strategiami działania na następny rok.

Dyrektorka naszej fundacji Internationaler Bund Polska Maria Wojtacha wzięła udział w panelu „Wspólnie patrząc do przodu. Jak projektować komplementarne strategie integracyjne”. W rozmowie uczestniczyli Wojciech Partyka, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Dolnośląski Urząd Wojewódzki), Bartłomiej Świerczewski Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych (Miasto Wrocław), Astrid Castelein, Szefowa Krakowskiego Biura UNHCR i Celina Kretkowska-Adamowicz, Dyrektorka Programu Opreacyjnego Save the Children International (Poland). Panel z dyskusją plenarną poprowadził Bartłomiej Potocki, Dyrektor Instytutu Praw Migrantów.

Takie wydarzenia to dla naszej fundacji możliwość wymiany doświadczeń i poznania innych perspektyw. Jest to również moment na wzmocnienie poczucia, że sieć wsparcia jest i ciągle się rozwija, po to by pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Ale także jest to czas podsumowań i przygotowań do wspólnego działania w kolejnym roku pracy.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami z działań, które realizujemy w Krakowie i na Śląsku!