🇵🇱 Spotkaliśmy się dzisiaj ze szkołami, które dostały tablety i laptopy w ramach projektu Kraków Wspólnie – tablety i komputery dla szkół!
Szkolenie z obsługi tabletów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania prowadzili Atif Khan i Magdalena Biernat
🇺🇦 Сьогодні ми зустрілися зі школами, які отримали планшети та ноутбуки в рамках проекту Краков Спільно – планшети та комп’ютери для школи!
Навчання з використання планшетів та безпеки їх використання провів пан Атіф Хан та пані Магдалена Бірнат
🇬🇧 Today we met with schools that received tablets and laptops as part of the Kraków Together project – tablets and computers for schools!
The training on the use of tablets and the safety of their use was conducted by Atif Khan and Magdalena Biernat