Pierwsza grupa uczestników w historii naszego Klubu Integracji Społecznej w Tychach zakończyła zajęcia! Wzięła udział między innymi w 144 godzinach treningu umiejętności społecznych, 72 godzinach zajęć rękodzielniczych i w kilku innych formach aktywności.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu ,,Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących”.

Dziękujemy za udział.