Pani Maria jest taką osobą, o jakich mówi się, że mają apetyt na życie! Współpraca z asystentem daje jej możliwość nie tylko dopilnowania wszystkich wizyt lekarskich, ale także odwiedzania miejsc, które są dla niej ważne. Razem z panem Danielem robią zakupy, jeżdżą do miejsc pielgrzymkowych w okolicach Krakowa, chodzą na spacery i… na dobrą kawę!

Pani Maria korzysta z programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, który realizuje nasza fundacja.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Działamy na terenie wybranych powiatów, w województwie małopolskim i śląskim.