Pod koniec grudnia otrzymaliśmy „czek” na 5500zł! Jest to dopłata do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”.
Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” jest realizowana we współpracy miasta Kraków z darczyńcami: Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, PGE Energia Ciepła SA, CEZ Skawina SA w Skawinie.

Więcej informacji o akcji społecznej:
https://www.krakow.pl/aktualnosci/266660,29,komunikat,final_akcji_spolecznej__podzielmy_sie_cieplem_.html