Pomoc dla seniorów w czasie epidemii

Oferujemy wsparcie wykwalifikowanych opiekunów i asystentów

– robimy zakupy;

– pomagamy w odbiorze recept lekarskich i wykupie leków;

– załatwiamy sprawy urzędowe;

– pomagamy w domowych porządkach;

– organizujemy czas wolny podopiecznego;

Zapraszamy osoby w wieku 60+ potrzebujące wsparcia!

 

Kontakt:

Fundacja Internationaler Bund Polska

ul. Edukacji 11, 43- 100 Tychy

tel. 507 342 996 lub 32 219 10 10

www.ib-polska.pl

 

Usługi dofinansowane są ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020