[PL] [ENG] [UA]

Obsługa nowych technologii 

Zapraszamy seniorów do wspólnej przygody z technologią! Wysatrczy zapisać się na nasze kursy komputerowe, gdzie krok po kroku odkrywamy tajniki obsługi komputera.
 
Dzięki temul zrobienie i wysłanie zdjęcia do wnuków, zadzwonienie do rodziny za granicą, czy przygotowanie pisma nie będą więcej problemem

KIEDY: każdy piątek, zaczynamy 19 stycznia 2024
W GODZINACH: 14:30-16:30
ADRES: osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla osób 60+

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

Zajęcia w języku polskim.

ZAPISY: +48 452 377 491  lub ceiw.ibpolska@gmail.com

Support for new technologies 

We invite seniors to embark on a shared adventure with technology! Simply sign up for our computer courses, where step by step, we uncover the secrets of computer operation.
 
Thanks to this, taking and sending photos to grandchildren, making international calls to family, or preparing documents will no longer be a problem.

WHEN: 19.01.2024
AT: 14:30-16:30
ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków
FOR WHOM: 60+

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

Workshop in Polish.

REGISTRATION: +48 452 377 491 or ceiw.ibpolska@gmail.com.

Робота з новими технологіями 

Запрошуємо осіб поважного віку 60+ приєднатися до нас у подорожі світом цифрових технологій! Запишіться на наші комп’ютерні курси, де ви зможете крок за кроком відкрити для себе всі тонкощі роботи з комп’ютером.

Ви дізнаєтеся як: надіслати фото онукам, зателефонувати рідним за кордон чи написати електронного листа.

КОЛИ: 19.01.2024
ГОДИНА: 14:30-16:30
АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków
ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

РЕЄСТРАЦІЯ: +48 452 377 491 або ceiw.ibpolska@gmail.com.