PL/ENG/UA
Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy zapraszamy na śniadanie z muzyką i rozmową na temat rytuałów piękna kobiet w różnych kulturach. Będą to opowieści z różnych krajów o tym jak my kobiety szykujemy się do ważnych dla nas uroczystości – jak się ubieramy, jaką biżuterię i ozdoby zakładamy, jak się malujemy. Jakie mamy skojarzenia z zapachami i smakami? Czyli o wszystkim tym co wywołuje u nas uśmiech i budzi dobre myśli i wspomnienia. 

Będą opowieści z Kenii 🇰🇪, Jordanii 🇯🇴, Tunezji 🇹🇳, Indii 🇮🇳, Kolumbii 🇨🇴, Syrii 🇸🇾, Laosu 🇱🇦 i Ukrainy 🇺🇦!

Spotkanie odbędzie się w śniadaniowej formule, czyli dzielimy się opowieściami, ale także przyniesionymi śniadaniowymi smakołykami. Będzie z nami także Paula – mistrzyni mehendi (ozdabiania henną).

🔗 Zapisy: https://app.evenea.pl/event/sniadaniedlakobiet/

ENG

About beauty rituals over breakfast

On the occasion of World Refugee Day, we invite you to a breakfast with music and conversation about women’s beauty rituals in different cultures. There will be stories from different countries about how we women prepare for celebrations that are important to us – how we dress, what jewelry and ornaments we put on, how we paint ourselves. What are our associations with smells and tastes? That is, about everything that makes us smile and awakens good thoughts and memories. 

There will be stories from Kenya 🇰🇪, Jordan 🇯🇴, Tunisia 🇹🇳, India 🇮🇳, Colombia 🇨🇴, Syria 🇸🇾, Laos 🇱🇦 and Ukraine 🇺🇦!

The meeting will be held in a breakfast formula, meaning we share stories, but also bring breakfast goodies. Paula – the master of mehendi (henna decorating) will also be with us.

🔗 Registration: https://app.evenea.pl/event/sniadaniedlakobiet/

UA

Про ритуали краси за сніданком


З нагоди Всесвітнього дня біженців запрошуємо вас на сніданок з музикою та розмовою про жіночі ритуали краси в різних культурах. Будуть історії з різних країн про те, як ми, жінки, готуємося до важливих для нас свят – як одягаємося, які прикраси та прикраси одягаємо, як фарбуємося. Які асоціації у нас виникають із запахами та смаками? Тобто, про все, що викликає у нас посмішку і навіює гарні думки та спогади. 

Будуть історії з Кенії 🇰🇪, Йорданії 🇯🇴, Тунісу 🇹🇳, Індії 🇮🇳, Колумбії 🇨🇴, Сирії 🇸🇾, Лаосу 🇱🇦 та України 🇺🇦!

Зустріч відбуватиметься у форматі сніданку, тобто ми ділимося історіями, а також приносимо з собою смаколики до сніданку. З нами також буде майстриня мехенді (розпис хною) Паула.

🔗 Реєстрація: https://app.evenea.pl/event/sniadaniedlakobiet/