Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska w dniu 02.01.2023r. rozpoczęło realizację projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy  z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, którego celem jest integracja społeczno – zawodowa  osób uciekających z terenu Ukrainy.

Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach a partnerami 16 podmiotów reintegracyjnych (KIS i CIS) z terenu województwa śląskiego.

W ramach projektu w Tychach co najmniej 20 osób podpisze indywidualne programy zatrudnienia socjalnego. Zakres wsparcia  obejmował będzie: zajęcia aktywizacji zawodowej na jednym z dwóch warsztatów zawodowych (krawiecki oraz warsztat opiekuńczo-asystencki), grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, naukę języka polskiego, zajęcia integracyjne, działania integrujące dla osób zależnych, działania integrujące ze społecznością lokalną.

Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2023 r.  Rekrutacja nie została zamknięta – wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie  osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 219 10 10 (Paweł Świerzko), e-mail: pawel.swierzko@ib.de lub osobiście w siedzibie CIS Tychy , ul Edukacji 11.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.