W miniony wtorek Fundacja Internationaler Bund Polska, operator Centrum Wielokulturowego w Krakowie we współpracy z Muzeum HERstorii Sztuki oraz Teatr Łaźnia Nowa zorganizowała pełną emocji językową debatę „Nierówność płci w języku polskim”. Jej celem było wskazanie wagi kształtowania postaw tolerancji i akceptacji, poprzez uwrażliwianie na stosowanie języka inkluzywnego.
Bardzo dziękujemy autorkom poradnika “Nierówność płci w języku polskim”, prof. dr hab. Jolancie Szpyrze – Kozłowskiej oraz dr hab., prof. UAM w Poznaniu, Iwonie Chmurze – Rutkowskiej, że zechciały się z nami spotkać i przedstawić swoje badania oraz wnioski z nich wynikające. W debacie wzięły udział także Aleksandra Migalska, specjalistka w Dziale Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ oraz Patrycja Chlebus-Grudzień, przedstawicielka Muzeum HERstorii Sztuki.
Cieszymy się bardzo z tego bardzo inspirującego spotkania. Wierzymy, że udało nam się otworzyć przestrzeń do odkrywania obszarów dla istotnych i potrzebnych zmian społecznych.