Nasze przedstawicielki Ludmiła i Monika wzięły udział w konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Małopolska otwarta”. Wydarzenie odbyło się 15 listopada 2023 roku, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy alei 29 Listopada 46.

Koordynatorki Ludmiła Dymitrow (Punkt Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie) i Monika Capińska (Centrum Integracji Międzykulturowej – Miejsce Otwarte) wysłuchały informacji podsumowujących całe działanie zainicjowane przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Pracownicy i współpracownicy fundacji Internationaler Bund Polska mieli okazję brać udział w szeregu aktywności w ramach projektu również jako eksperci (warsztaty, panele eksperckie, wywiady). Cieszymy się, że mieliśmy możliwość dołożenia swojej wiedzy i doświadczeń dotyczących pracy z obcokrajowcami.

W ramach projektu powstał Program integracji imigrantów w województwie małopolskim „Małopolska otwarta”. Według jej twórców (wśród nich m.in współpracująca z nami Karolina Czerska-Shaw) realizacja programu jest szansą na to, aby Małopolska stała się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla migrantów, jako dobre miejsce do życia i pracy, czerpiącym jednocześnie z wiedzy i doświadczenia oraz aktywności i przedsiębiorczości nowych mieszkańców.