Dzięki pomocy asystentki pani Teresa może częściej chodzić do muzeów i obcować ze sztuką i kulturą. Razem z asystentką, panią Bogusławą chodzi też na różne warsztaty i spacery. Wsparcie asystentki pozwala jej czuć się bezpieczniej i z chęcią planuje kolejne wyjścia.
Zadanie pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” realizuje fundacja Internationaler Bund Polska a finansuje Gmina Miejska Kraków. Pomoc udzielana w ramach projektu jest bezpłatna dla uczestników.