Wczoraj (06.03) przedstawicielki naszej fundacji IB Polska dyrektorka Maria Wojtacha wraz z Ludmiłą Dymitrow koordynatorką Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie  uczestniczyły w spotkaniu wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z organizacjami pozarządowymi. Rozmowa dotyczyła pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Małopolski.
Wojewoda zaznaczał, iż wsparcie obywateli Ukrainy jest wyrazem solidarności i że wciąż jest ono potrzebne. Dziękował również za zaangażowanie organizacji pozarządowych w działaniach wspierających aktywizację obywateli Ukrainy ze szczególnym nakierowaniem na pracę zawodową, wsparcie psychologiczne, integrację społeczną czy naukę języka polskiego.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na to spotkanie i nie możemy się doczekać współpracy w ramach przyszłych projektów!Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie