Jesteśmy ogromnie dumni!

Maria prowadzi naszą fundację z olbrzymim zaangażowaniem i dbałością o cały nasz bardzo zróżnicowany i barwny zespół. Od początku zwraca uwagę na to jak różnorodnym środowiskiem jest nasze miasto Kraków. Zawsze powtarza, że nie robimy projektów zza biurka – sama jest blisko ludzi, spraw i problemów, które rozwiązujemy. Wielokulturowość jest bliska jej sercu, bo wie, że jest ona faktem a nie książkowym zjawiskiem.

Od początku zaangażowana w projekt Centrum Wielokulturowe w Krakowie i działający w jego ramach Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie. Łączy ludzi, sieciuje i dba o to aby energia i zapał nie zgasł. W obliczu wybuchu wojny w Ukrainie zmotywowała wszystkie siły, kontakty do tego aby razem pomagać w naszym mieście. Dzięki wspólnej pracy wielu ludzi stworzyliśmy wspólnie niesamowite grono wolontariuszy z całego świata, którzy przyjeżdżają do Krakowa pomagać w punktach pomocowych dla uciekających przed wojną.
W fundacji odważnie realizuje misję włączania osób zagrożonych wykluczeniem – szczególnie osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Maria aktywnie wspiera i tworzy razem z zespołem projekty pomocowe kierowane do potrzebujących bez względu na wiek, pochodzenie, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Serdecznie gratulujemy i razem z Marią działamy dalej!

Dziękujemy kapitule konkursowej i gratulujemy również innym nominowanym i laureatom!

Dzięki Wam Kraków jest i będzie otwartym, wielokulturowym miastem!

Podsumowanie wyników konkursu:

Laureaci tegorocznego konkursu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021:

W kategorii „organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna”:

  • Fundacja Wolno Nam
  • Centrum Kultury Podgórza

W kategorii „osoby indywidualne”:

  • Maria Wojtacha
  • Edyta Jaśkowiak