Nasz projekt „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” w liczbach!

  • 230 seniorów i seniorek do tej pory wzięło udział w naszym programie
  • 150 seniorów i seniorek obecnie korzysta z usług asystentów
  • 40 asystentów i asystentek pracuje z nami

Jak seniorzy_ki spędzają czas z asystentami_kami?
Są to przykładowo:

  • wyjścia na spacer
  • rozmowy
  • wyjścia do miejsc kultu
  • wyjścia na zakupy
  • wspólne czytanie
  • załatwienia spraw urzędowych

Dane statystyczne na koniec maja 2022.

Infografika Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+