Na uroczystej gali Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022, która odbywała się w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, odebraliśmy statuetkę za I Miejsce w kategorii Organizacja pozarządowa za prowadzenie Tyskiego Centrum Wolontariatu.
Uhonorowano osoby i organizacje, za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka.
W kategorii Wolontariusz Organizacja Pozarządowa:
  1. – I Miejsce: Tyskie Centrum Wolontariatu Fundacja Internationaler Bund Polska
  2. II Miejsce: Fundacja Militarnego Mikołaja
  3. III Miejsce: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Mysłowice
W kategorii Wolontariusz Indywidualny:
  1. I Miejsce: Karina Czyż
  2. II Miejsce: Dawid Korzeniowski
  3. III Miejsce: Anna Cieśla
W wydarzeniu uczestniczyli: Anna Jedynak wicemarszałek Województwa Śląskiego, Łukasz Czopik wicemarszałek, radne Sejmiku Śląskiego Alina Nowak oraz Alina Bednarz.
Również gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy za to wyróżnienie pracy naszych wolontariuszy.
fot. Tomasz Żak / UMWS (zdjęcie główne laureatów)