Niezmiernie miło nam poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę w konkursie EDUinspiracje 2021! Nasz projekt „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży” został wyróżniony w ważnej kategorii Synergia dla edukacji. Nagrodę odebrał Grzegorz Grzonka, zastępca dyrektora fundacji Internationaler Bund Polska i koordynator projektów mobilności zawodowych.

Serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy!

Nagrodzony projekt zagranicznych mobilności zawodowych dla uczniów z mniejszymi szansami realizowaliśmy z trzema szkołami specjalnymi. Na praktyki zawodowe do Niemiec wyjechała młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Krakowie, z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie i ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni. Dziękujemy partnerom krajowym i zagranicznym a przede wszystkim uczestnikom i beneficjentom projektu! Dzięki wam wiemy, że nasza praca ma sens!

Już dziś wiemy, że to nie ostatnie takie partnerstwo i nie ostatni projekt! Nagroda jest dla nas wyróżnieniem za pracę nad projektami mobilności, które tworzymy w fundacji od kilkunastu lat. Nasze pierwsze projekty praktyk zawodowych realizowaliśmy jeszcze w programie Leonardo da Vinci. Co ważne, obecnie koordynujemy dwa projekty mobilności zagranicznych w Niemczech i Grecji. Młodzież ze specjalnymi potrzebami uczy się nowych umiejętności i zdobywa nowe doświadczenia

Koniecznie zobacz filmik podsumowujący nagrodzony projekt: https://youtu.be/yyrBoR8FlAM

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów. Szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi. Tegoroczna edycja konkursu EDUinspiracje jest realizowana pod hasłem: „Twój sukces inspiracją dla innych!”. Konkursu organizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.