Młodzi kucharze i pracownicy budowlani, uczniowie SOSW nr 1 i ZSS nr 14 w Krakowie, realizowali w dniach od 16 do 27 września 2019 swoje 2-tygodniowe praktyki zawodowe w placówce kształceniowej IB Berlin-Brandenburg gGmbH we Frankfurcie nad Odrą. Oprócz podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniowie i uczennice uczyli się języka niemieckiego, zwiedzali Frankfurt nad Odrą i okolice oraz Berlin. Przed wyjazdem młodzież uczestniczyła w programie przygotowawczym. Poznawano podstawy języka niemieckiego oraz najważniejsze informacje na temat Niemiec i Niemców – przekazane w formie prezentacji przez niemieckiego wolontariusza fundacji Internationaler Bund Polska. Projekt „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży” jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu ERASMUS+.