GREEN ELDERS PROGRAM 

[PL][ENG][UA][RU]

PL Drodzy miłośnicy przyrody! Dołączcie do naszego programu Green Elders! 

Poszukujemy osób w wieku 55+, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym w dziedzinie przyrody i ogrodnictwa z młodszym pokoleniem! 

Zostań częścią naszego zespołu i inspiruj młode pokolenie! 

W ramach programu Green Elders zapraszamy do zostania mentorem dla dzieci i młodzieży. Poprowadzisz warsztaty, podczas których podzielisz się swoją mądrością i miłością do przyrody i ogrodnictwa. Szukamy osób, które mają doświadczenie i wiedzę w tematach związanych z przyrodą, takich jak ogrodnicy, pszczelarze, artyści inspirujący się naturą i inni. 

Jeśli jesteś ogrodnikiem, entuzjastą dzikiej przyrody lub po prostu kimś, kto wie dużo o zwierzętach lub roślinach, Twoja wiedza jest dla nas nieoceniona. 

Możesz wybrać dowolny temat związany z przyrodą, a my pomożemy Ci zorganizować warsztaty, dostarczając potrzebne materiały i pomagając w ich realizacji. 

Dołącz do nas w dbaniu o bardziej zieloną przyszłość dla wszystkich! 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dołączyć do zespołu Green Elders. Twoje doświadczenie pomoże zainspirować nowe pokolenie do ochrony i docenienia naszego środowiska naturalnego. 

Informacje kontaktowe: + 48 734 827 920; polkrprotection@unhcr.org  

 

ENG Dear nature lovers! Join Our Green Elders Program!

We are happy to invite you to join our unique Green Elders program. We are looking for people aged 55+ who would like to share their knowledge and life experience in the field of nature and gardening! 

Be a part of our team and become an inspiration for the younger generation! 

As part of the Green Elders program, we invite you to become a mentor for children and youth. You will conduct workshops where you can share your wisdom and love for nature and gardening. We are looking for people who have experience and knowledge in nature-related topics, such as gardeners, beekeepers, artists who are inspired by nature, and others. 

If you are a gardener, a wildlife enthusiast, or simply someone who knows a lot about animals or plants, your experience is invaluable. 

You can pick whatever nature-related topic you wish, and we will help you organize the workshop by providing materials you need and assisting you in its delivery. 

Join us in nurturing a greener future for all! 

Contact us today to learn more about how to join the Green Elders team. Your experience will help inspire a new generation to protect and appreciate our natural environment. 

Contact Information: + 48 734 827 920; polkrprotection@unhcr.org 

 

UA Шановні прихильнки природи! Приєднуйтесь до нашої програми „Green Elders„!

Ми раді запросити Вас приєднатися до нашої унікальної програми „Green Elders„. Ми шукаємо осіб віком 55+, які бажають поділитися своїми знаннями та життєвим досвідом у сфері природи та садівництва! 

Станьте частиною нашої команди та натхненником для молодого покоління! 

У рамках програми „Green Elders„, ми запрошуємо Вас стати ментором для дітей та молоді, передаючи їм свої знання та досвід. Ви будете проводити майстер-класи, де зможете поділитися своєю мудрістю і любов’ю до природи та садівництва. Ми шукаємо людей, які мають практичний досвід та знання про природу, наприклад, садівників, бджолярів, художників, які надихаються природою, та інших. 

Якщо Ви садівник, любитель дикої природи або просто людина, яка багато знає про тварин чи рослини, Ваш досвід є безцінним. 

Оберіть будь-яку тему, пов’язану з природою, а ми допоможемо Вам організувати майстер-клас, забезпечивши всі необхідні матеріали та сприяючи у його проведенні. 

Приєднуйтесь до нас у створенні зеленого майбутнього для всіх!  

Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як долучитися до команди „Green Elders„. Ваш досвід допоможе надихнути нове покоління берегти та цінувати наше природе середовище. 

Контактна інформація:  + 48 734 827 920; polkrprotection@unhcr.org 

 

RU Дорогие любители природы! Присоединяйтесь к нашей программе „Green Elders„! 

Мы рады пригласить Вас присоединиться к нашей уникальной программе „Green Elders„. Мы ищем людей в возрасте 55+, которые хотели бы поделиться своими знаниями и жизненным опытом в области природы и садоводства! 

Станьте частью нашей команды и вдохновляйте молодое поколение! 

В рамках программы „Green Elders” мы приглашаем Вас стать наставником для детей и молодежи. Вы будете проводить мастер-классы, на которых сможете поделиться своей мудростью и любовью к природе и садоводству. Мы ищем людей, имеющих опыт и знания в области природы: садоводов, пчеловодов, художников, вдохновленных природой, и других. 

Если Вы садовод, любитель дикой природы или просто человек, который разбирается в животных или растениях, Ваш опыт будет бесценен. 

Выберите любую тему, связанную с природой, и мы поможем Вам организовать мастер-класс, предоставив необходимые материалы и оказав помощь в его проведении. 

Присоединяйтесь к нам в создании более зеленого будущего для всех! 

Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы узнать больше о том, как присоединиться к команде Green Elders. Ваш опыт поможет вдохновить новое поколение защищать и ценить окружающую нас природу. 

Контактная информация: + 48 734 827 920;polkrprotection@unhcr.org 

 

Projekt „Greening the Blues” jest organizowany przez Fundację IB Polska razem z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).