Po raz kolejny włączamy się w wyjątkową akcję – Miesiąc Krakowianek!

W Fundacji IB Polska, Miesiąc Krakowianek to cykl wspólnych działań, który kładzie nacisk na siłę i znaczenie kobiet. W marcu zaprosimy Was na różnorodne zajęcia, warsztaty, spacery i spotkania.

Co będzie się działo?

Pośród kilkunastu wydarzeń będą m.in zajęcia z samoobrony, które nie tylko uczą praktycznych umiejętności obronnych, ale także wzmacniają pewność siebie i poczucie własnej wartości uczestniczek. Zaprosimy na cykl warsztatów „Kobiety objaśniają mi świat”, które dają głos kobietom, umożliwiając wspólną rozmowę, wsparcie i uczenie się. Poznamy środowisko kobiet z innych krajów i będziemy wspólnie celebrować kobiecą siłę, wartości i rozwój osobisty.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Szczegóły dotyczące zapisów podamy wkrótce.

Harmonogram naszych działań:

🟣 Lokalizacja: Fundacja IB Polska, Centrum Wielokulturowe w Krakowie, Zabłocie 20

7 marca, godz. 18.00 – Embracing Womanhood – spotkanie dla kobiet w języku angielskim,
siedziba CW, obowiązują zapisy przez FB: https://forms.gle/FJvdFoHKTL6zZez87
8 marca, godz. 17.00 – kobiety Krakowa, spacer w języku ukraińskim, miejsce zbiórki: Barbakan, obowiązują zapisy: https://forms.gle/rpMUY1K2A7WuSZ9LA
12 marca, godz. 12.00 – Strongwomen in Old Poland – oprowadzanie w języku angielskim po Muzeum Czartoryskich, miejsce zbiórki: wejście do muzeum Czartoryskich, obowiązują zapisy: https://forms.gle/KDnD13Hahvs9cTYv5
13 marca, godz. 18.00 – warsztaty menstruacyjne z Akcją Menstruacją, w języku angielskimi, ukraińskim, siedziba CW, obowiązują zapisy: https://forms.gle/SgefgEuAAG71NqzX6
23 marca, godz. 11.00 – Kobiece wielokulturowe śniadanie razem z International Women’s Association of Krakow (IWAK), siedziba CW, obowiązują zapisy: https://forms.gle/veLGen1jMtDw8w1K9

🟣 Lokalizacja: Fundacja IB Polska, Centrum Edukacji i Wsparcia, os. Górali 24, Kraków

Kobiety objaśniają świat – to cykl spotkań, w których oddajemy głos kobietom. Podczas spotkań będziemy rozmawiać, słuchać, wspierać się, uczyć i być razem. Każde spotkanie, to inny temat, każde spotkanie to osobna historia i część naszej kobiecej codzienności.
W ramach cyklu zapraszamy na następujące spotkania:
1. 07.03 godz. 18:30-20:00 Dziewczyny w spektrum – rozmowy o codzienności kobiet w spektrum autyzmu – prowadzenie: Marta Pawlikowska
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat0703/
2. 14.03 godz. 18:30-20:00 Czy umiemy w siostrzeństwo? O mocy płynącej z solidarności kobiet i osób kobiecych – prowadzenie: Anna Chromik
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat1403/
3. 21.03, godz. 18:30-20:00 Czy innowacje posiadają płeć? – prowadzenie: Edyta Tobiasiewicz
Zapisy:https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2103/
4. 28.03 godz. 18:30-20:00 Kobiety działają, kobiety zmieniają – czyli o oddolnym działaniu – prowadzenie: Joanna Wendorff
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2803/

🟣 Lokalizacja: Fundacja IB Polska, Miejsce Otwarte – os. Górali 24, Kraków

W marcu „Miesiącu Krakowianek’ do Miejsca Otwartego chcielibyśmy zaprosić mamy z córkami, aby w dzisiejszych zabieganych czasach mogły spędzić wspólnie chwilę, a przy okazji poznając nowe zainteresowania jednocześnie wzmocnić swoje relacje.

Wydarzenie jest realizowane w ramach „Miesiąca Krakowianek”.

English version:

Once again, we are participating in a unique campaign – Miesiąc Krakowianek (Kraków Women’s Month)!

At the IB Polska Foundation, Kraków Women’s Month is a series of activities that emphasizes the strength and importance of women. In March, we will invite you to various classes, workshops, walks and meetings.

 🟪 What will happen?

 Events will include self-defense classes, which not only teach practical defense skills, but also strengthen participants’ self-confidence and self-esteem. We will invite you to a series of workshops „Women explain the world to me”, which give women a voice, enabling conversation, support and learning. We will get to know the community of women from other countries and together we will celebrate women’s strength, values ​​and personal development.

🟪 All events are free.

Our activities schedule:

🟣 Location: IB Polska Foundation, Multicultural Center in Krakow, Zabłocie 20

REGISTRATION: Details can be found in the event section: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk/events (registration forms can be found in individual events that we add on an ongoing basis)

 • March 7, at 18.00 – Embracing Womanhood – meeting for women in English, Zabłocie 20A (Multicultual Center), registration via Facebook is required
 • March 8, at 17.00 – women of Krakow, walk around the city with the guide speaking ukrainian language, meeting point: Barbican, registration via Facebook is required
 • March 12, at 12.00 – Strongwomen in Old Poland – guided tour in English of the Czartoryski Museum, meeting point: entrance to the Czartoryski Museum, registration via Facebook is required
 • March 13, at 6.00 p.m. – menstrual workshops with Akcja Menstruacja, in English and Ukrainian, Zabłocie 20A, Multicultural Centre, registration via Facebook is required
 • March 23, at 11.00 – Women’s multicultural breakfast together with the International Women’s Association of Krakow (IWAK), Zabłocie 20A, Multicultural Centre, registration via Facebook is required
 • March 23, at 15.00 – Mujeres migrantes en Polonia – meeting about migrant women from Latin American countries, in Spanish, Zabłocie 20A, Multicultural Centre, free admission
 • March 28, at 18.00 – Girls Open Community Evening – open meeting about women and for women in English, Zabłocie 20A, Multicultural Centre, free admission

🟣   Location: IB Polska Foundation, Education and Support Center, os. Górali 24, Kraków

Women explain the world – this is a series of meetings in which we give women a voice. During the meetings we will talk, listen, support each other, learn and be together. Each meeting is a different topic, each meeting is a separate story and part of our women’s everyday life.

As part of the series, we invite you to the following meetings:

 • March 7, at 18:30-20:00 Girls on the spectrum – talks about the everyday life of women on the autism spectrum – moderated by Marta Pawlikowska
  Registration: https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat0703/
 • March 14, at 18:30-20:00 Can we be sisters? About the power of the solidarity of women and women – led by: Anna Chromik
  Registration: https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat1403/
 • March 21, at 18:30-20:00 Do innovations have a gender? – moderated by: Edyta Tobiasiewicz
  Registration: https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2103/
 • March 25, at 18:30-20:00 Women act, women change – about grassroots action – led by: Joanna Wendorff
  Registration: https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2803/

🟣 Location: IB Polska Foundation, Open Place – os. Górali 24, Kraków

In March, during the „Month of Krakow Women”, we would like to invite mothers and daughters to the Open Place so that in today’s busy times they can spend some time together and, at the same time, learn new interests and strengthen their relationships.

 • March 6 and March 13 at 16:30-17:30 – self-defense classes for women using mixed martial techniques, registration required:
  • 06/03: https://app.evenea.pl/event/samoobronadlakobiet603/
  • 13/03: https://app.evenea.pl/event/samoobronadlakobiet1303/
 • March 7th, at16:00-18:00 – workshops „I’m giving birth in Krakow – how to prepare. “Your options and possibilities”, registration is required
  • Registration: https://app.evenea.pl/event/rodzewkrakowie/
 • March 9 and March 23 at 10:00-12:00 – coffee painting classes, registration required:
  • 9/03: https://app.evenea.pl/event/kawoterapia903/
  • 23/03: https://app.evenea.pl/event/kawoterapia2303/
 • March 16 and March 23 at 12:30-13:30 – training for women using the Brazilian martial art of Capoeira, registration required:
  • 16/03: https://app.evenea.pl/event/capoeiradlakobiet1603/
  • 23:03: https://app.evenea.pl/event/capoeiradlakobiet2303/

The events are carried out as part of the „Cracowian Women’s Month”.