PL/ENG/UA/RU
🧏 Kurs polskiego języka migowego jest w głównej mierze skierowany do osób Głuchych mieszkających na terenie Krakowa, którzy nie posługują się językiem PJM. Ma on na celu umożliwić im komunikację oraz podnieść ich kwalifikacje. Zapraszamy na 30-godzinny kurs, który potrwa do października.
📅 Start: 18.06.2024
🕒Godzina: 16:00 – 18:00
Obowiązują zapisy przez formularz: https://forms.gle/PLnjUWbKH6x7cBJL9
ENG
🧏 The Polish Sign Language (PJM) course is primarily aimed at Deaf individuals living in Krakow who do not use PJM. Its goal is to enable them to communicate and improve their qualifications. We invite you to join the 30-hour course, which will run until October.
📅 Start date: 18.06.2024
🕒 Time: 16:00 – 18:00
Registration is required via the form: https://forms.gle/PLnjUWbKH6x7cBJL9
UA
🧏 Курс польської жестової мови в основному орієнтований на глухих людей, які живуть у Кракові, які не розмовляють мовою PJM. Його мета – надати їм можливість спілкуватися та підвищувати кваліфікацію. Запрошуємо на 30-годинний курс, який триватиме до жовтня.
📅 Початок: 04.06.2024
🕒Час: 16:00 – 18:00
Обов’язкова реєстрація через форму: https://forms.gle/PLnjUWbKH6x7cBJL9
RU
🧏 Курс польского жестового языка в основном ориентирован на глухих людей, живущих в Кракове, которые не разговаривают на языке PJM. Его цель – предоставить им возможность общаться и повышать квалификацию. Приглашаем на 30-часовой курс, который продлится дооктября.
📅 Начало: 18.06.2024
🕒 Время: 16:00 – 18:00
Обязательная регистрация через форму: https://forms.gle/PLnjUWbKH6x7cBJL9