PL/ENG/UA/RU
Czy znasz osobę lub instytucję, która działa na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie?
Jeśli tak, i chciał_byś docenić jej zaangażowanie w promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego wyznaniowego oraz integracji wszystkich mieszkańców Krakowa, możesz zgłosić ją do tytułu “Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości”!
Zgłoszenia kandydatów trwają do 30 czerwca.
ENG
Do you know a person or institution promoting intercultural dialogue in Krakow?
If so, and you would like to recognize their commitment to cultural, ethnic, and religious diversity and the integration of all Krakow residents, you can nominate them for the title of „Krakow Ambassador of Multiculturalism”!
Nominations are open until June 30th.
UA
Чи знаєте ви людину чи установу, яка займається міжкультурним діалогом у Кракові? Якщо так, і ви хотіли б оцінити її відданість сприянню культурному, етнічному та релігійному розмаїттю та інтеграції всіх мешканців Кракова, ви можете номінувати її на звання «Мультикультурного посла Кракова»!
Прийом заявок кандидатів триває до 30 червня.
RU
Знаете ли вы человека или учреждение, которое занимается межкультурным диалогом в Кракове? Если да, и вы хотели бы оценить ее приверженность продвижению культурного, этнического и религиозного разнообразия и интеграции всех жителей Кракова, вы можете номинировать ее на звание «Мультикультурный посол Кракова»!
Заявки кандидатов принимаются до 30 июня.