Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie niedawno wróciła z Niemiec, gdzie podnosiła swoje umiejętności zawodowe w obszarze gastronomii. Ćwiczyli umiejętności w kuchni i podczas serwisu pod okiem niemieckich instruktorów z placówki kształceniowej IB Berlin-Brandenburg gGmbH we Frankfurcie nad Odrą.
Oprócz zajęć praktycznych w kuchni uczniowie i uczennice uczestniczyli w popołudniowych zajęciach z podstaw języka niemieckiego, wycieczkach i spotkaniach integracyjnych!
Praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą były ostatnią z 6 zrealizowanych mobilności zawodowych w ramach programu ERASMUS+.
Projekt „Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami” był realizowany od roku 2020 i jest finansowany przez Unię Europejską.
logo erasmus plus