Trwa konferencja w Urzędzie Miasta Krakowa – wspólnie z przedstawicielami wydziałów mówimy o feriach i wyjątkowej ofercie dla dzieci i młodzieży!

Wspólnie działamy na rzecz wielokulturowości w Krakowie zapraszając osoby w wieku 6-24 lat z Polski, Ukrainy i innych krajów do odkrywania miasta.
W #KrakówWspólnie naszymi partnerami są instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, które razem z nami przygotowują najciekawszą ofertę w mieście! Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Informacje już wkrótce – tutaj!

Спільно ми працюємо для мультикультуралізму в Кракові, запрошуючи людей віком від 6 до 24 років із Польщі, України та інших країн відкрити місто.
У #КраковСпільно нашими партнерами є громадські установи та неурядові організації, які спільно з нами готують найцікавішу пропозицію в місті! Всі заняття безкоштовні!

Інформація незабаром – тут!

Together, we work for multiculturalism in Krakow, inviting people aged 6-24 from Poland, Ukraine and other countries to discover the city.
In #KrakowTogether, our partners are public institutions and non-governmental organizations, which, together with us, are preparing the most interesting offer in the city! All workshops are free!

Information coming soon – here!