Wsparcie asystenta dla dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością było możliwe w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowaliśmy dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego.