Dziesięciu uczniów i uczennic ze Szkoły Branżowej przy ZSS nr 14 w Krakowie realizuje projekt zagranicznych praktyk zawodowych pn. „Wyrównywanie szans na rynku pracy – mobilności zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”.
Młodzież uczestniczy w praktykach w zawodzie kucharz/cukiernik, ogrodnik oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej na terenie placówki kształceniowej w Schkeuditz. W czasie wolnym od zajęć praktycznych (popołudnia i weekend) młodzież miała okazję zwiedzić Lipsk (starówka, pomnik narodów i zoo) oraz Drezno.
Pobyt w Chemnitz (Niemcy) rozpoczęła też kolejna grupa młodych praktykantów, uczniów technikum przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, którzy kształcą się w zawodach: tyfloinformatyk, pracownik obsługi biurowej i masażysta.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach ERSAMUS+ przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Internationaler Bund Polska, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.