W dniach od 20 do 24 września w placówce kształceniowej IB Berlin-Brandenburg we Frankfurcie nad Odrą zrealizowany został program job shadowing z udziałem nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni. Uczestniczki brały udział z zajęciach praktycznej nauki zawodu z udziałem młodzieży niemieckiej, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów IB.

Indywidualnie lub w max. 2-osobowych grupach nauczyciele przyglądali się prowadzonym zajęciom w warsztacie gastronomicznym, ogrodniczym i gospodarstwa domowego. Dzięki aktywnej obserwacji mogli poznać metody pracy z uczniami uczącymi się w zawodach pomocniczych, sposoby motywacji młodzieży, system wspierania edukacji poprzez zindywidualizowane zajęcia wyrównawcze.

Oprócz uczestnictwa w zajęciach kształcenia zawodowego odbyło się spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą, podczas którego poznali system kształcenia zawodowego i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich integracji na rynku pracy w Niemczech.
W czasie wolnym uczestniczki zwiedziły Berlin.

Program job shadowing był ostatnim punktem projektu „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”, realizowanego dzięki wsparciu programu ERASMUS+. W ramach projektu odbyły się 4 mobilności zawodowe dla 48 uczniów i uczennic, podnoszących kompetencje w zawodach: pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Film podsumowujący mobilności: