Joasia ze swoją asystentką, panią Aleksandrą, bardzo często odwiedza zalew Chechło (powiat Chrzanowski). Jest to miejsce, w którym dużo spacerują, karmią kaczki, korzystają z siłowni i aktywności na świeżym powietrzu. Asia cieszy się z czasu spędzonego na łonie natury i spotkań ze zwierzętami. Przepada za psami, które czasami wspólnie z panią Olą wyprowadzają na spacery.

Ze spacerów Asia wraca zmęczona, ale zadowolona. Jest to dla niej dodatkowa forma rehabilitacji psychoruchowej.

Joasia korzysta z programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, który realizuje nasza fundacja Internationaler Bund Polska. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wraz z naszymi asystentami działamy na terenie wybranych powiatów, w województwie małopolskim i śląskim.