Joasia korzysta z naszego programu asystenckiego. To już kolejna edycja w której uczestniczy. Nadal z przyjemnością spędza czas na łonie natury, szczególnie nad zalewem Chechło. Jeździ tam ze swoją asystentką panią Aleksandrą.

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.