Od  13 stycznia 2021 nasza przedstawicielka jest członkiem nowo powołanej Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach. Nasza dyrektorka Maria Wojtacha w radzie jest jedną z przedstawicielek organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Powiatowe Rady Rynku Pracy są gremiami opiniująco – doradczymi dla starosty powiatu.

Głównym celem działania rad jest włączenie partnerów rynku pracy w proces

  • zarządzania środkami Funduszu Pracy,
  • programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Cieszymy się, że będziemy mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniem z perspektywy naszych wieloletnich działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej.

Linkt do zarządzenia o powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach