Imielin to miasto (ok.9000 mieszkańców) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim.
Od 1 stycznia świadczymy usługi opiekuńcze zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
W styczniu naszym wsparciem objętych było 6 osób.