Tyskie Centrum Wolontariatu i nasza fundacja Internationale Bund Polska jest oficjalnie Miejscem Przyjaznym Wolontariuszom!
Wczoraj na Gali Barwy Wolontariatu organizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” wydanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego .

W tym roku w woj. śląskim przyznano dwa Certyfikaty jeden dla Tyskie Centrum Wolontariatu a drugi otrzymali nasi przyjaciele z Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.
Praca nad certyfikacją pomogła nam po raz kolejny skoncentrować się nad Wami – Naszymi Wolontariuszami, bez których świat nie byłby taki sam!