Jest już dostępny Informator NGO z ofertą krakowskich organizacji pozarządowych!
W środku znajdziecie również informacje o naszej fundacji i aktualnych projektach! Polecamy!
Ciekawi? Zatem informacji o naszej organizacji szukajcie nas na stronie 63!
Publikacje finansuje Miasto Kraków a przygotowało ją Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS.