Jakie są zasady korzystania z komunikacji miejskiej w Polsce? Aby skorzystać z komunikacji miejskiej w Polsce, musisz poznać podstawowe zasady i procedury.

PL/ENG/UA/RU

🟠 Pamiętaj o tym, że obowiązują płatne bilety. Można je zakupić w automatach na przystankach autobusowych i tramwajowych, kioskach lub aplikacji mobilnej, np. Jakdojade czy Skycash. Istnieje także możliwość założenia Krakowskiej Karty Miejskiej, umożliwiającej zakup biletu na konkretne linie oraz biletów okresowych (np. miesięcznych). Post o niej już wkrótce!

! Jeśli korzystasz z biletu elektronicznego upewnij się, że Twój smartfon jest naładowany, a aplikacja mobilna zaktualizowana. ! Obowiązują także ulgi, o nich w innym poście.

🟠 Ceny biletów często zależą od trwania podróży. W Krakowie na przykład za 20 minutowy przejazd zapłacisz 4 zł, a za 60 minutowy przejazd 6 zł.

🟠 Znajdź najbliższy przystanek. Przystanki są oznaczone nazwą i numerem linii. Przed podróżą sprawdź aktualny rozkład jazdy. Możesz znaleźć go na przystankach lub w aplikacjach mobilnych.

W razie dodatkowych pytań Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej) jest dla Ciebie otwarty codziennie od pon. do pt. w godzinach 9:00 – 19:00 oraz w ostatni dzień miesiąca w sob. i ndz. w godzinach 9:00 – 14:00. Zapraszamy!


ENG

What are the rules for using public transport in Poland?

To use public transport in Poland, you need to familiarize yourself with the basic rules and procedures.

🟠 First, remember that tickets are required. You can purchase them from ticket machines at bus and tram stops, kiosks, or mobile apps like Jakdojade or Skycash. You also have the option to get a Kraków City Card which allows you to buy tickets for specific routes and periodical tickets (e.g. monthly passes). A post about it is coming soon!

! If you are using an electronic ticket, make sure your smartphone is charged and the mobile app is up to date. There are also discounts available, which will be covered in another post.

🟠 Ticket prices often depend on the duration of your journey. In Kraków, for example, a 20-minute ride costs 4 PLN, while a 60-minute ride costs 6 PLN.

🟠 Find the nearest stop. Stops are marked with the name and number of the line. Before your journey, check the current timetable, which you can find at the stops or in mobile apps.

If you have additional questions, the Information Point for Foreigners in Kraków (Galeria Kazimierz, entrance from Rzeźnicza street) is open everyday from Monday to Friday from 9:00 am to 7:00 pm and on the last day of the month on Saturday and Sunday from 9:00 am to 2:00 pm. Welcome!


UA

Які правила користування громадським транспортом у Польщі?

Щоб користуватися громадським транспортом у Польщі, необхідно ознайомитися з основними правилами та процедурами.

🟠 Насамперед слід пам’ятати, що для проїзду необхідні квитки. Їх можна придбати в автоматах на автобусних і трамвайних зупинках, у кіосках або в мобільних додатках, таких як Jakdojade чи Skycash. Ви також можете придбати Kraków City Card, яка дає змогу купувати квитки на певні маршрути та періодичні квитки (наприклад, місячні проїзні). Скоро буде пост про це!

! Якщо ви користуєтеся електронним квитком, переконайтеся, що ваш смартфон заряджений і мобільний додаток оновлений. Існують також знижки, про які ми розповімо в іншій статті.

🟠 Вартість квитка часто залежить від тривалості поїздки. Наприклад, у Кракові 20-хвилинна поїздка коштує 4 злотих, а 60-хвилинна – 6 злотих.

🟠 Знайдіть найближчу зупинку. Зупинки позначені назвою та номером лінії. Перед поїздкою ознайомтеся з поточним розкладом, який можна знайти на зупинках або в мобільних додатках.

Якщо у вас виникли додаткові запитання, інформаційний пункт для іноземців у Кракові (Galeria Kazimierz, вхід із вулиці Rzeźnicza) відчинено щодня з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 19:00, а в останній день місяця в суботу та неділю – з 9:00 до 14:00. Ласкаво просимо!


RU

Каковы правила пользования общественным транспортом в Польше?

Чтобы пользоваться общественным транспортом в Польше, необходимо ознакомиться с основными правилами и процедурами.

🟠 Прежде всего, следует помнить, что для проезда необходимы билеты. Их можно приобрести в автоматах на автобусных и трамвайных остановках, в киосках или в мобильных приложениях, таких как Jakdojade или Skycash. Вы также можете приобрести Kraków City Card, которая позволяет покупать билеты на определенные маршруты и периодические билеты (например, месячные проездные). Скоро будет пост об этом!

! Если вы пользуетесь электронным билетом, убедитесь, что ваш смартфон заряжен и мобильное приложение обновлено. Существуют также скидки, о которых мы расскажем в другой статье.

🟠 Стоимость билета часто зависит от продолжительности поездки. Например, в Кракове 20-минутная поездка стоит 4 злотых, а 60-минутная – 6 злотых.

🟠 Найдите ближайшую остановку. Остановки обозначены названием и номером линии. Перед поездкой ознакомьтесь с текущим расписанием, которое можно найти на остановках или в мобильных приложениях.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, информационный пункт для иностранцев в Кракове (Galeria Kazimierz, вход с улицы Rzeźnicza) открыт ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а в последний день месяца в субботу и воскресенье – с 9:00 до 14:00. Добро пожаловать!