[English & Ukrainian version below] 

1)     Wypełnij formularz wolontariusza – znajdziesz go – tutaj a następnie przejdź do punktu 2.

2)    Wejdź do pliku z harmonogramem, wybierz arkusz z interesującą Cię lokalizacją i wpisz swoje imię i nazwisko na wybraną zmianę. Zauważ, że niektóre pozycje wymagają znajomości np. języka ukraińskiego lub rosyjskiego. Harmonogram – znajdziesz tutaj

UWAGA! Nie wysyłamy potwierdzenia mailem – jeżeli wpisałeś/wpisałaś się na zmianę – po prostu przyjdź. Maile wysyłamy tylko w razie nagłych zmian.

3)     Żeby pozostać z nami w kontakcie – śledź naszą grupę na Facebooku, na której codziennie publikujemy informacje o nowych potrzebach związanych z wolontariatem w Krakowie.

Link do grupy – tutaj

Masz pytania? Napisz maila: cw.wolontariat@gmail.com

I to wszystko! 

Do zobaczenia na wolontariacie!


ENGLISH VERSION

How to become our volunteer? It’s easy!

  1. Fill out the volunteer form: https://forms.gle/PbJCPm3FPZPVpNkE9 and then go to point 2.
  2. Go to the schedule, read the “Info” sheet, select the sheet with the location you are interested in and enter your name and surname for the selected shift. Note that some positions require knowledge of e.g. Ukrainian or Russian. Schedule – you can here

WARNING! We do not send confirmation by e-mail. If you have signed in for a shift – just come. We send e-mails only in the event of sudden changes.


To stay in touch with us – follow our Facebook group, where we publish daily information about new needs related to volunteering in Krakow.

Group link – you can find here

Do you have any questions? Write an email: cw.wolontariat@gmail.com

And that’s all!

See you soon! 🙂

 


UKRAINIAN VERSION

Як стати нашим волонтером? Це легко!

1) Заповніть форму волонтера і перейдіть до пункту 2.

2) Відкрийте розклад, виберіть аркуш із місцем, яке вас цікавить, і введіть своє ім’я та прізвище для обраної зміни. Зверніть увагу, що деякі ролі вимагають знання, наприклад, української чи російської.

Розклад

УВАГА! Ми не надсилаємо підтвердження електронною поштою – якщо ви записалсь на зміну – просто приходьте. Ми надсилаємо електронні листи лише у разі раптових змін.

3) Щоб залишатися на зв’язку з нами – підписуйтесь на нашу групу у Facebook, де ми щодня публікуємо інформацію про нові потреби, пов’язані з волонтерством у Кракові.

Посилання на групу

У вас є запитання? Напишіть електронного листа: cw.wolontariat@gmail.com

І це все! До зустрічі на волонтерській роботі! 🙂