Dobiega końca nasz projekt ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze”.

Działania rozpoczęliśmy 1 lipca 2019 roku a zakończymy je 29 sierpnia 2022.
W projekcie wzięło udział 154 seniorów z 7 gmin województwa śląskiego, w tym:

  • 82 skorzystało z usług opiekuńczych
  • 28 osób z usług asystenckich
  • 48 osób z zajęć w Klubie Seniora

Zrealizowaliśmy 21 760 godzin usług opiekuńczych oraz 12 240 godzin usług asystenckich.
Odbyło się 1056 godzin zajęć w Klubie Seniora Platyna (zajęcia z animatorem, psychologiem, dietetykiem, instruktorem zajęć ruchowych, instruktorem zajęć fotograficznych).