[PL] [ENG] [UA]
Zapraszamy na kolejny tydzień pełen wspaniałych zajęć w Centrum Edukacji i Wsparcia!

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

 

 

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 30.10-4.11.2023

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденнo, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

PONIEDZIAŁEK

30.10.2023 Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 30.10.2023

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. Nie obowiązują zapisy, wystarczy do nas przyjść.

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

Individual psychological consultation

WHEN: 30.10.2023

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. There is no registration, just come and visit us.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 30.10.2023

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. Немає реєстрації, просто приходьте до нас.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

WTOREK, 31.10

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

KIEDY: 31.10.2023

W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

English Conversation – A2

WHEN: 31.10.2023

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

Розмовна англійська – A2

КОЛИ: 31.10.2023

ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі: Аліція Турецька – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

Klub rękodzieła 

 https://forms.gle/mdTpvqc3pLktphHB9 

KIEDY: 31.10.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Samouczka szydełkowa chętnie nauczy innych szydełkowania! Lub podzierga w gronie osób, które już ogarniają i mogą podzielić się pomysłami i projektami! W rękodzieło wkręciła się (jak pewnie większość z nas) w trakcie pandemii. Zależy jej na tym, żeby wykonane rzeczy były trwałe oraz zero waste. Ma na swoim koncie wiele toreb na owoce, swetrów oraz sukienkę, która wymagała sporo cierpliwości 🙂

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Handicraft club

WHEN: 31.10.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for people 13+

A self-taught crocheter will be happy to teach others to crochet! Or knit with people who already know and can share ideas and projects! She got into crafting (like probably most of us) during the pandemic. She is keen that the things made are sustainable and zero waste. She has made many fruit bags, jumpers and a dress that required a lot of patience 🙂

Conducting by:  Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Клуб рукоділля

КОЛИ: 31.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Самоучка, яка в’яже гачком, з радістю навчить охочих цьому мистецтву! Також вона може в’язати з тими, хто вже вміє і може поділитися ідеями та проектами! Рукоділлям Аліція захопилася (як, мабуть, і більшість з нас) під час пандемії. Вона прагне, щоб виготовлені речі були екологічно чистими та безвідходними. На її рахунку багато сумок для фруктів, джемперів та сукня, яка вимагала багато терпіння 🙂

Ведуча: Аліція Турецька – працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Вона цікавиться ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

 

Spotkanie Rady Młodzieżowej (grupa zamknięta)

KIEDY: 31.10.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: grupa zamknięta

Youth Council meeting (closed group)

WHEN: 31.10.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: closed group

Зустріч Молодіжної ради (закрита група)

КОЛИ 31.10.2023

КОЛИ: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Закрита група

 

ŚRODA 1.11.

Centrum Edukacji i Wsparcia jest nieczynne.

The Education and Support Center is closed.

Центр Освіти та Підтримки закритий.

PIĄTEK

Mapa marzeń – Otwórz się na siebie

Zapisy:  https://forms.gle/WvouVeVBASdouka78 

KIEDY: 03.11.2023, 10.11.2023, 17.10.2023

W GODZINACH: 17:00 -18:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Tworzenie mapy marzeń to forma zabawy, która jednocześnie ułatwia zaprowadzenie porządku w życiu, uświadomienie sobie, w jakim momencie się znajdujemy i czego chcemy. 

Szybciej spełniają się te marzenia, które przemyślimy, przetworzymy i na które się otworzymy, a następnie zaplanujemy ich realizację!

W programie trzy spotkania grupowe. Podczas tych sesji uczestnicy otrzymają instrukcje krok po kroku i wsparcie potrzebne do stworzenia własnej mapy marzeń. Każde warsztaty będą trwały około 1,5 godziny. Program wymaga również pracy własnej w domu.

Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Warsztat organizowany we współpracy z Centrum Wielokulturowe w Krakowie.

Draw your dreams! Draw yourself!

Registration:  https://forms.gle/WvouVeVBASdouka78 

WHEN:03.11.2023, 10.11.2023, 17.10.2023

AT: 17.00-18.30 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone

Creating a dream map is a form of fun that also makes it easier to put order in your life and realize where you are and what you want. Dreams come true faster if we think about them, process them, open ourselves to them, and then plan their implementation!

The program includes three group meetings. During these sessions, participants will receive step-by-step instructions and support needed to create their own dream map. Each workshop will last approximately 1.5 hours. The program also requires your own work at home.

Workshop in english.

Workshop organized in cooperation with the Multicultural Center in Kraków

Карта мрій – Відкрийся для себе 

Реєстрація: https://forms.gle/WvouVeVBASdouka78

КОЛИ 03.11.2023,  10.11.2023, 17.10.2023

З 17:00 ДО 18:30 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Створення карти мрій – це розвага, яка водночас допомагає навести лад у своєму житті, усвідомити, де ти знаходишся і чого хочеш. Швидше здійснюються ті мрії, які ми обдумаємо, обробляємо і відкриваємо для себе, а потім плануємо реалізувати!

Програма складається з трьох групових зустрічей. Під час цих сесій учасники отримають покрокові інструкції та підтримку, необхідні для створення власної карти мрій. Кожен воркшоп триватиме приблизно 1,5 години. Програма також передбачає самостійну роботу вдома.

Заняття проводяться англійською мовою.

Воркшоп організовано у співпраці з Мультикультурним ентром у Кракові

 

SOBOTA

Lekcja Granka z Sempreyem: produkcja muzyczna – Ableton, poziom podstawowy

KIEDY: 04.11.2023

W GODZINACH: 12:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: 15+ 

Zapraszamy na warsztat, na którym poznacie podstawy produkcji muzycznej w Abletonie. Spotkanie dedykowane jest początkującym osobom stawiającym pierwsze kroki w produkcji muzycznej. Przybliżymy Wam wachlarz możliwych działań na dźwięku!

W pierwszej części spotkania będziemy krążyć wokół tematyki modułów głównych w panelu głównym programu. Skupimy m.in. na prezentacji instrumentów wbudowanych w program, korzystaniu z efektów wbudowanych w program, dodawaniu ścieżek audio i midi, tworzeniu i przesuwaniu ścieżki midi czy omówieniu górnej części panelu. W drugiej części warsztatu osoby uczestniczące będą miały za zadanie stworzyć prosty szkic utworu przy wsparciu prowadzącego.

Ilość miejsc: 12

Warsztat jest bezpłatny.

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNdNl4GR-7DabHtPLVd5DjXzeOm5OeI11ulatc-NTcl9xnrQ/viewform?usp=sharing 

Warsztat odbędzie się w języku polskim i jest skierowany do osób 15+ (brak górnej granicy wieku). Prowadzący posługuje się językiem angielskim i w razie potrzeby może odpowiedzieć na pytania po angielsku.  

WAŻNE:

Zapisy trwają do 2.11. Odpowiedź w sprawie miejsc otrzymacie w dniu 03.11. W przypadku dużego zainteresowania zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów i potwierdzenia osób uczestniczących. 

Co trzeba mieć na warsztat: komputer, słuchawki i zainstalowany Ableton 11 trial. 

Będziemy pracować z darmową, 90-dniową wersją programu Ableton 11. Program można pobrać tutaj: https://www.ableton.com/en/trial/  

Jeśli nie masz własnego laptopa, ale chcesz wziąć udział w warsztacie, daj nam znać w formularzu, zorganizujemy sprzęt na czas warsztatu 🙂

Osoby poniżej 18 roku życia są proszone o przyniesienie zgody na udział w warsztacie od rodzica/prawnego opiekuna.  

Wzór zgody w języku polskim: https://shorturl.at/hk156 

O prowadzącym: 

Warsztat poprowadzi krakowski producent Semprey, który zgłębia gatunki muzyki klubowej z basowego spektrum. Inspiruje się muzyką ze wschodniego wybrzeża Stanów, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, brytyjskim hard drumem czy trapem, ale nie stroni od bardziej klasycznych brzmień techno, house’u i jungle.

Jako DJ miksuje eklektycznie. Klasyczne 4×4 tnie niczym numery z Jersey. Żongluje tempami. Doprawia numerami z list przebojów. Semprey ma smykałkę do przerabiania popowych numerów, zmieniając je w swoje autorskie kawałki, w których spotykają się wszystkie jego muzyczne zainteresowania. Efektem jest zawsze energetyczna bomba.

Zadebiutował za granicą i to od razu na niemieckim Fusion Festivalu. Lokalnie wystąpił m.in. na festiwalach Czeluść, Audioriver i Saltwave oraz w większych klubach pokroju Prozaka 2.0, Tamy czy FOMO. W 2023 założył swój własny cykl imprez Kraksa, na którym gatunki zderzają się w tiktokowym tempie. 

https://soundcloud.com/semprey 

https://www.instagram.com/semprey.wav/

Warsztat organizowany przez krakowską szkołę Granko School 

https://www.instagram.com/granko.school/ 

We współpracy z @Internationaler Bund Polska

https://ib-polska.pl/ceiw/ 

Granko lesson with Semprey: music production – Ableton, basic level

WHEN: 04.11.2023 

AT: 12.00-15.00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 15+

Granko lesson with Semprey: music production – Ableton, basic level.

We invite you to a workshop where you will learn the basics of music production in Ableton. The meeting is dedicated to beginners taking their first steps in music production. We will show you the range of possible sound activities!

In the first part of the meeting, we will focus on the topics of the main modules in the main panel of the program, we will work on presenting instruments and using effects built into the program, adding audio and midi tracks, creating and moving a midi track and discussing the upper part of the panel. In the second part of the workshop, participants will be asked to create a simple sketch of the piece with the support of the instructor.

Number of places: 12

The workshop is free of charge.

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNdNl4GR-7DabHtPLVd5DjXzeOm5OeI11ulatc-NTcl9xnrQ/viewform?usp=sharing 

The workshop will be held in Polish and is aimed to people 15+ (no upper age limit). The instructor speaks English and can answer questions in English if necessary.

IMPORTANT:

Registration lasts until November 2. You will receive a response regarding places on November 3. In case of great interest, we reserve the right to close registration earlier and confirm the participants.

What you need for the workshop: computer, headphones and Ableton 11 trial installed.

We will be working with the free 90-day version of Ableton 11. You can download the program here: https://www.ableton.com/en/trial/

If you don’t have your own laptop but want to take part in the workshop, let us know in the form and we will organize the equipment for the duration of the workshop 🙂

Minors are asked to bring consent to participate in the workshop from their parent/legal guardian.

About the host:

The workshop will be led by Kraków producer Semprey, who explores genres of club music from the bass spectrum. He is inspired by music from the east coast of the USA, Latin America and the Caribbean, British hard drum and trap, but does not shy away from the more classic sounds of techno, house and jungle.

As a DJ, his mixes are eclectic. The classic 4×4 cuts like a Jersey number. He juggles tempos. He spices it up with numbers from the hit charts. Semprey has a knack for reworking pop songs, turning them into his own songs that bring together all his musical interests. The effect is always an energetic bomb.

He made his debut abroad, at the German Fusion Festival. Locally he performed at the Czeluść, Audioriver and Saltwave festivals and in larger clubs such as Prozak 2.0, Tama and FOMO. In 2023, he founded his own Kraksa event series.

https://soundcloud.com/semprey 

https://www.instagram.com/semprey.wav/  

Workshop organized by the Granko School in Kraków

https://www.instagram.com/granko.school/ 

In cooperation with @Internationaler Bund Polska

https://ib-polska.pl/ceiw/

Урок Гранка з Семпреєм: музичний продакшн – Ableton, базовий рівень

КОЛИ: 03.11.2023 

ГОДИНИ: 12:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: 15+

Приєднуйтесь до воркшопу, на якому ви навчитеся основам музичного продакшну в Ableton. Зустріч присвячена початківцям, які роблять перші кроки в музичному продакшні. Ми познайомимо вас з діапазоном можливих дій над звуком!

У першій частині зустрічі ми поговоримо про основні модулі головної панелі програми. Ми зосередимося, серед іншого, на представленні інструментів, вбудованих в програму, використанні ефектів, вбудованих в програму, додаванні аудіо та міді-доріжок, створенні та переміщенні міді-доріжки або обговоренні верхньої панелі. У другій частині воркшопу учасники отримають завдання створити простий ескіз пісні за підтримки викладача.

Кількість місць: 12

Участь у воркшопі безкоштовна.

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNdNl4GR-7DabHtPLVd5DjXzeOm5OeI11ulatc-NTcl9xnrQ/viewform?usp=sharing 

Семінар відбудеться польською мовою і розрахований на осіб віком 15+ (без обмеження віку). Ведучий розмовляє англійською мовою і за потреби може відповісти на запитання англійською.

ВАЖЛИВО!

Реєстрація відкрита до 2.11. Відповідь про наявність місць ви отримаєте 03.11. У разі високого інтересу ми залишаємо за собою право закрити реєстрацію достроково і підтвердити учасників. 

Що потрібно взяти з собою на воркшоп: комп’ютер, навушники та встановлену пробну версію Ableton 11. 

Ми будемо працювати з безкоштовною 90-денною версією Ableton 11. Завантажити програму можна тут:: https://www.ableton.com/en/trial/

Якщо у вас немає власного ноутбука, але ви хотіли б відвідати воркшоп, повідомте нам про це у формі, ми організуємо обладнання для воркшопу 🙂

Особам, які не досягли 18 років, необхідно мати при собі форму згоди від батьків/законних опікунів на участь у семінарі.

Про ведучого: 

Воркшоп проведе краківський продюсер Semprey, який досліджує жанри клубної музики з басового спектру. Він черпає натхнення з музики східного узбережжя США, Латинської Америки та Карибського басейну, британського хард-барабану або трепу, але не цурається і більш класичних звуків техно, хаусу та джунглів.

Як діджей, він міксує еклектично. Він ріже класичні 4×4, як цифри Джерсі. Він жонглює темпами. Він приправляє речі цифрами з чартів. Семпрей має хист переробляти поп-композиції, перетворюючи їх на власні оригінальні треки, в яких зустрічаються всі його музичні інтереси. Результатом завжди є енергетична бомба.

Він дебютував за кордоном, і одразу ж на німецькому фестивалі ф’южн. На місцевому рівні він виступав на таких фестивалях, як Czeluść, Audioriver та Saltwave, а також у великих клубах, таких як Prozak 2.0, Tama та FOMO. У 2023 році він заснував власну серію подій Kraksa, де жанри стикаються в темпі тік -току.

https://soundcloud.com/semprey 

https://www.instagram.com/semprey.wav/

Воркшоп, організований Школою Гранко у Кракові 

https://www.instagram.com/granko.school/ 

У співпраці з @Internationaler Bund Poland

https://ib-polska.pl/ceiw/ 

Фонд Internationaler Bund Polska  управляє Центром освіти та підтримки завдяки фінансовій підтримці компанії „Shell Polska” та співпраці з міською владою Кракова.

Центр освіти та підтримки функціонує завдяки фінансовій підтримці компанії „Shell Polska” та співпраці з містом Краків.

Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова.

_________________________________

Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.

Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова.