PL/ENG/UA

Harmonogram (29.04-05.05.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

  

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2904/

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2904/

Wtorek

0.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem dla kobiet (szczególnie kobiet w ciąży) https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet3004/

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906  https://app.evenea.pl/event/samoobrona3004/

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) https://app.evenea.pl/event/samoobrona3004/

Środa

DZIEŃ WOLNY

Czwartek

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

Piątek

DZIEŃ WOLNY

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie „Kopiec Kościuszki. Ulica Św. Bronisławy. Historia. Legendy. Święta droga” https://app.evenea.pl/event/wycieczka0405/

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2904/

 Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie3004/

11.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.30-16.30 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12504/

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12504/

17.00-18.00 Rusz ciało https://app.evenea.pl/event/ruszcialo3004/

Środa

DZIEŃ WOLNY

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

Piątek

DZIEŃ WOLNY

 

ENG

Schedule (29.04-05.05.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2904/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2904/

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel for women (especially pregnant women) https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet3004/

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906  https://app.evenea.pl/event/samoobrona3004/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)  https://app.evenea.pl/event/samoobrona3004/

Wednesday

CLOSED

Thursday

10.00-19.00 Information point

Friday

CLOSED

Saturday

12.00-14.00 Krakow tour “Kosciuszko Mound. St. Bronislawa street. History. Legends. Sacred road” https://app.evenea.pl/event/wycieczka0405/

 

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2904/

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie3004/

11.30-17.30 Individual psychological consultations

15.30-16.30 English conversation – level A2 https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng3004/

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12504/

17.00-18.00 Move your body https://app.evenea.pl/event/ruszcialo3004/

Wednesday

CLOSED

Thursday

10.00-16.00 Information shift

Friday

CLOSED

 

UA

Розклад (29.04-05.05.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2904/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2904/

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт 

11.30-12.30 Сальса з Габріелем для жінок та вагітних https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet3004/

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу для молоді 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906 https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy3004/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) https://app.evenea.pl/event/samoobrona3004/

Середа

Вихідний

Четвер

10.00-19.00 Інформаційний пункт

П’ятниця

Вихідний

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом “Курган Костюшко. Вулиця св. Броніслави. Історія. Легенди. Свята Дорога” https://app.evenea.pl/event/wycieczka0405/

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2904/

Вівторок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie3004/

11.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації

15.30-16.30 Розмовна англійська – A2 https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng3004/

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12504/

17.00-18.00 Привести тіло в рух https://app.evenea.pl/event/ruszcialo3004/

Середа

Вихідний

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

П’ятниця

Вихідний