[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 29.01-04.02.2024

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

PONIEDZIAŁEK 29 stycznia 2024

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 29.01.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualną, grupową

 i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 29.01.2024 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 29.01.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 • Joga dla dorosłych

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_LA2PGYmib7Bwk2lzKAGZLmOnhlW0oQbOjXEw8eHMvrHrSg/viewform?usp=pp_url

KIEDY: każdy poniedziałek 

W GODZINACH: 18:30-19:30

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych i seniorów 

Zapraszamy na jogę dla dorosłych i seniorów w Centrum Edukacji i Wsparcia. Podczas zajęć praktykowane będą dwa rodzaje jogi. 

 • Jin joga, to bardzo spokojna gimnastyka, niewymagająca żadnych umiejętności, a pomagająca zachować elastyczność ciała i spokój umysłu. 
 • Joga nidra to ćwiczenia dla umysłu, w wygodnym relaksie, pomagające zwiększyć skupienie, poprawić jakość snu. 

Prosimy zabrać ze sobą wygodne ubranie, ciepłe skarpety, ponieważ ćwiczenia wykonywane są bez butów, na nidrę dodatkowy sweter, a nawet coś do okrycia, bo ćwiczy się na leżąco. 

Zajęcia poprowadzi Agnieszka – Jogę uprawia od lat, dla zdrowia, harmonii ciała i umysłu. Ma dwoje dzieci, męża i psa, a dzieci mają kota. Poza tym w ciągu dnia zajmuje się pracą, w której zarabia. 

 

 Yoga for adults 

[CLICK]

WHEN: every monday

AT: 18:30-19:30

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: dla dorosłych i seniorów 

We invite you to yoga for adults and seniors at the Education and Support Center. Two types of yoga will be practiced during the classes. Jin yoga is a very calm exercise that does not require any skills, but helps maintain body flexibility and peace of mind. Yoga nidra is an exercise for the mind, in comfortable relaxation, helping to increase focus and improve the quality of sleep. Please bring comfortable clothes, warm socks because the exercises are performed without shoes, an extra sweater for nidra, and even something to cover up because the exercises are done lying down. 

The classes will be conducted by Agnieszka.She has been practicing yoga for years, for health and harmony of body and mind. She has two children, a husband and a dog, and the children have a cat. Apart from that, during the day she works. 

Йога для дорослих 

[KLIK]

КОЛИ: кожного понеділка

ГОДИНИ: 18:30-19:30

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для дорослих і людей похилого віку

Запрошуємо на заняття з йоги для дорослих та людей похилого віку в  Центрі Освіти та Підтримки, Під час занять будуть практикуватися два види йоги.

Інь-йога – дуже спокійна гімнастика, яка не вимагає ніяких навичок, але допомагає зберегти тіло гнучким, а розум спокійним.

Йога-нідра – це вправи для розуму, що сприяють комфортному розслабленню, допомагають підвищити концентрацію уваги, покращити якість сну.

Будь ласка, візьміть з собою зручний одяг, теплі шкарпетки, оскільки вправи виконуються без взуття, додатковий джемпер для йоги-нідри і навіть щось, чим можна накритися, якщо ви практикуєте лежачи. 

Заняття проводитиме Agnieszka – Вона багато років практикує йогу для здоров’я, гармонії тіла і духу. У неї двоє дітей, чоловік і собака, а у дітей – кіт. Крім того, вдень вона зайнята на роботі, де заробляє гроші..

 

WTOREK 30 stycznia 2024

 • Spotkania lokalnej Grupy Roboczej ds Kobiet i Dzieci (VOICE)

KIEDY: 30.01.2024 

W GODZINACH: 14:00-16:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Spotkania lokalnej Grupy Roboczej ds Kobiet i Dzieci organizowane są przez VOICE od lata 2022. Grupa spotyka się regularnie by wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą, sieciować się, dzielić się wyzwaniami i sukcesami, a także bieżącym wsparciem. 

Spotkanie prowadzone przez pracowniczki VOICE Annę Chromik i Annę Wólczyńską

Women&Children Group (VOICE)

WHEN: 30.01.2024

AT: 14:00-16:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Kraków

FOR WHO: for everyone

Meetings of the local Working Group for Women and Children have been organized by VOICE since summer 2022. The group meets regularly to exchange experiences, share knowledge, network, share challenges and successes, as well as ongoing support.

The meeting will be led by VOICE employees Anna Chromik and Anna Wólczyńska.

Зустріч  місцевої робочої групи з питань жінок та дітей (VOICE)

КОЛИ: 30.01.2024 

З 14:00 ДО 16:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх 

Зустрічі місцевої робочої групи „Жінки та діти” організовує VOICE з літа 2022 р. Група регулярно зустрічається для обміну досвідом, знаннями, налагодження контактів, розповіді про виклики та успіхи, а також для постійної підтримки. 

Зустріч під керівництвом співробітниць VOICE Anna Chromik and Anna Wólczyńska.

 

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne w j. ukraińskim

KIEDY: 30.01.2024 (w każdy wtorek)

W GODZINACH: 14:00-17:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO: dzieci, młodzież i dorośli

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Natalia Kozharko – psycholożka z wieloletnim doświadczeniem. Zaangażowana w indywidualną, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 30.01.2024 (every Tuesday)

AT: 14:00-17:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Natalia Kozharko – psychologist with many years of experience, involved in individual, group and training psychological assistance.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 30.01.2024 (щовівторка)

ГОДИНИ: 14:00-17:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24/B, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти, підлітки та дорослі

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Natalia Kozharko – психолог з багаторічним досвідом. Займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 

 • Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

Zapisy:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY:  30.01.2024   w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

English Conversation – A2

Registration:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN: 30.01.2024   every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

 

Розмовна англійська – A2 

Запис: https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 30.01.2024   кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

 • Konwersacje z języka angielskiego  A2/B1

Zapisy:  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 30.01.2024 w każdy wtorek

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

Leah – pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, studiuje w Krakowie. Zaangażowana w budowanie społeczności lokalnej poprzez teatr, obozy letnie i wolontariat. Obecnie wolontariuszka fundacji IB Polska zaangażowana w działanie Centrum Wielokulturowego.

English Conversation  A2/B1

Registration: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

WHEN:30.01.2024  every Tuesday

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: 

Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

Розмовна англійська A2/B1

Запис: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

КОЛИ: 30.01.2024 

ГОДИНИ: 17:00-18:00 кожного вівторка 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру освіти та підтримки.

Ведучі:

Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

 • Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/YYKoND8RaHxHa9Hw6 

KIEDY:30.01.2024

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

 

Move your body

 https://forms.gle/YYKoND8RaHxHa9Hw6  

WHEN: 30.01.2024

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

 

Привести тіло в рух

 https://forms.gle/YYKoND8RaHxHa9Hw6 

КОЛИ: 30.01.2024

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 • Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

KIEDY: 30.01.2024 każdy wtorek
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Zajęcia są prowadzone przez Katarzynę Grońską – wolontariuszka fundacji, studentka dziennikarstwa, miłośniczkę języka angielskiego, którego nauczyła się podczas licznych podróży, o których chętnie opowie dzieciom. 

Kasia Grońska- studentka dziennikarstwa, zaangażowana w działalność społeczną. W wolnych chwilach podróżuje, głównie po krajach Kaukazu. Książkoholiczka, szczególnie zainteresowana literaturą angielską i rosyjską.

 

We speak in English – conversations for children  

Registration: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

WHEN: 30.01.2024 every Tuesday

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

The classes are conducted by Katarzyna Grońska- foundation volunteer, student of journalism,a lover of English, which she learned during numerous trips, which she will gladly tell the children about. 

Kasia GrońskaJournalism student, involved in social activities. In her free time she travels, mainly around the Caucasus countries. A bookaholic, especially interested in English and Russian literature.

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей 

Запис: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

КОЛИ: 30.01.2024 кожного вівторка

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Заняття викладає Katarzyna Grońska – волонтерка Фонду, студент факультету журналістики,любителька англійської мови, яку вона вивчила під час численних подорожей, про які вона із задоволенням розповість дітям.

Kasia GrońskaСтудентка факультету журналістики, займається громадською діяльністю. У вільний час подорожує, в основному по країнах Кавказу. Книгоголік, особливо цікавиться англійською та російською літературою.

ŚRODA 31 stycznia 2024

 • Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 31.01.2024

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN:  31.01.2024

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ:  31.01.2024

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24/B, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 • Przyjemne poranki – rozmowy o zdrowiu 

Zapisy:  https://forms.gle/2t8aXCVmH9vRfScK6 

KIEDY: 31.01.2024

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

„Lokalizacja punktów refleksorycznych wątroby i pęcherzyka żółciowego na stopach i dłoniach.”

„Tłuszcze to nasze żywieniowe dobrodziejstwo czy nie. Dowiemy się jakie są rodzaje tłuszczów. Jakie używali nasi dziadkowie, czyli które użyć do obróbki termicznej, a które nie.”

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Pleasant mornings – talks about health

  https://forms.gle/2t8aXCVmH9vRfScK6 

WHEN: 31.01.2024

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

„Location of reflex points of the liver and gallbladder on the feet and hands.”

„Fats are our nutritional blessing or not. We will find out what types of fats there are. Which ones did our grandparents use, i.e. which ones should be used for thermal processing and which ones should not.”

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

 Приємні ранки – розмови про здоров’я.

 https://forms.gle/2t8aXCVmH9vRfScK6 

Набір в групу:  

КОЛИ: 31.01.2024

З 10:00 ДО 12:00 

АДРЕСА:  Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+.

„Визначення рефлекторних точок печінки та жовчного міхура на стопах і кистях рук”.

„Жири – це наша поживна цінність чи ні. Ми дізнаємося, які види жирів існують. Які з них використовували наші дідусі та бабусі, тобто які можна використовувати для термічної обробки, а які ні”.

Викладач: Anna Białecka – біолог і рефлексотерапевт, протягом останніх трьох років проводить заняття в Центрах активності для літніх людей, які користуються великою популярністю.

Krystyna Pytel  – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

Заняття проводяться польською мовою.

 

 •  Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 31.01.2024 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

 

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 31.01.2024 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

 

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 31.01.2024 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

 

CZWARTEK 1 lutego 2024

 • Krok do przodu! – warsztaty samoakceptacji

Zapisy: https://forms.gle/UmpEUMQ6xX7As9rR8 

KIEDY: 01.02.2024

W GODZINACH: 16:45-18:15 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla kobiet

Jeśli czekasz na znak, żeby wprowadzić zmiany w swoim życiu i zrobić krok do przodu, to trafienie na info o naszych warsztatach jest właśni takim znakiem! Na pierwszym spotkaniu, z herbatą oraz w miłym gronie, porozmawiamy o samoakceptacji! Każdy jest mile widziany!

Prowadzenie: Sonia Popenda – pedagożka specjalna, której zależy na dzieleniu się wiedzą i dobrem.

Zajęcia w języku polskim.

 

Step forward! – self-acceptance workshops

https://forms.gle/UmpEUMQ6xX7As9rR8 

WHEN: 01.02.2024

AT: 16:45-18:15

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

If you are waiting for a sign to make changes in your life and take a step forward, then finding information about our workshops is just such a sign! At the first meeting, with tea and in a nice company, we will talk about self-acceptance! Everyone is welcome!

Conducted by: Sonia Popenda – special educator, she cares about sharing knowledge and goodness.

Workshop in Polish.

 

Крок вперед! – Майстерня самоприйняття

Запис: https://forms.gle/UmpEUMQ6xX7As9rR8 

КОЛИ 01.02.2024

КОЛИ: 16:45-18:15 

АДРЕСА:  Центр Освіти та Підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для жінок

Якщо ви чекаєте на знак, щоб змінити своє життя і зробити крок вперед, то натрапивши на інформацію про наші майстер-класи – це саме такий знак! На першій зустрічі, за чашкою чаю і в приємній компанії, ми поговоримо про самоприйняття! Запрошуємо всіх бажаючих!

Викладач: Sonia Popenda  – спеціальний педагог, яка дбає про те, щоб ділитися знаннями та добробутом.

Заняття польською мовою.

 

________________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова