[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 27.11-01.12.2023

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE | EVERYDAY | КОЖНОГО ДНЯ

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 20.11.2023 ( w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

W celu zapisu prosimy dzwonić na numer +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 20.11.2023 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 20.11.2023 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 

WTOREK

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2

Zapisy  https://forms.gle/Zjt3dcgWovXd2D7T8 

KIEDY: 28.11 w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

English Conversation – A2

Registration https://forms.gle/Zjt3dcgWovXd2D7T8 

WHEN:  28.11  every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducted by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

Розмовна англійська – A2

Pеєстрація https://forms.gle/Zjt3dcgWovXd2D7T8 

КОЛИ: 28.11 кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі: Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

Warsztaty tworzenia świec sojowych – Klub rękodzieła

Zapisy: https://forms.gle/PzRw1UWbFyRCkskN9
KIEDY: 28.11.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Już niedługo nadejdzie andrzejkowa pora wróżenia z wosku (i nie tylko!).

My oprócz tego spróbujemy wykorzystać wosk do czegoś innego i… stworzyć niepowtarzalne świece z wosku sojowego! Świece w słoikach, z dodatkiem różnych olejków zapachowych (wybór należy do Was!) oraz z różnymi ozdobami na pewno umilą jesienne i zimowe wieczory!

Wszystkie niezbędne materiały zapewniamy na miejscu. 

A dlaczego wosk sojowy? Bo jest w pełni biodegradowalny – ulega całkowitemu rozkładowi nie pozostawiając śladu w środowisku naturalnym, a jego czas palenia jest nawet o połowę dłuższy niż w przypadku świecy parafinowej!

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Zajęcia prowadzone w języku polskim.

 

Soy candle making workshops – Handicraft Club

WHEN: 28.11.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for 13+

St. Andrew’s Day time for wax fortune telling (and more!) will come soon.

We will try to use the wax for something else and… create unique candles from soy wax! Candles in jars with various scented oils (the choice is yours!) and with various decorations will certainly make autumn and winter evenings more pleasant!

We provide all necessary materials on site.

And why soy wax? Because it is fully biodegradable – it decomposes completely, leaving no trace in the natural environment, and its burning time is even half as long as in the case of a paraffin candle!

Conducting by:  Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Workshop in Polish

 

майстер-клас з виготовлення соєвих свічок – Клуб любителів рукоділля

КОЛИ: 28.11.2023

ГОДИНА: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, Os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Зовсім скоро розпочнуться Андріївські вечорниці  -сезон воскових ворожінь (і не тільки!).

Ми ж, окрім цього, спробуємо використати віск для чогось іншого і… створимо унікальні свічки з соєвого воску! Свічки в баночках, з додаванням різних ароматичних олій (вибір за вами!) та з різноманітними прикрасами неодмінно зроблять осінні та зимові вечори приємнішими!

Всі необхідні матеріали надаються на місці.

А чому саме соєвий віск? Тому що він повністю біорозкладний – повністю розкладається, не залишаючи сліду в навколишньому середовищі, а час його горіння вдвічі менший, ніж у парафінової свічки!

Ведучі:  Аліція Турецька – працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

Заняття проводяться польською мовою.

Konwersacje z języka angielskiego A2 – B1

Zapisy  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 28.11.2023 – w każdy wtorek

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

Leah – pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, studiuje w Krakowie. Zaangażowana w budowanie społeczności lokalnej poprzez teatr, obozy letnie i wolontariat. Obecnie wolontariuszka fundacji IB Polska zaangażowana w działanie Centrum Wielokulturowego.

English Conversation  A2 – B1

Registration  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68 

WHEN: 25.10.2023 every Tuesday

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: 

Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

Leah –  comes from the United States and studies in Krakow. She is involved in building a local community through theatre, summer camps and volunteering. Currently, she is a volunteer of IB Polska foundation involved in the operation of the Multicultural Centre.

Розмовна англійська A2 – B1

Pеєстрація https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68 

КОЛИ: 28.11.2023 кожного вівторка

ГОДИНИ: 17:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру освіти та підтримки.

Ведучі:

Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

Leah – родом зі Сполучених Штатів, навчається у Кракові. Вона бере участь у розбудові місцевої громади через театр, літні табори та волонтерство. Зараз вона працює волонтером у фонді IB Polska, який займається Мультикультурним центром. 

Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6

Konwersacje rozpoczną się 28.11.2023 r.  będą  odbywać się w każdy wtorek w godzinach 18:00-19:00

w Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków.

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Zajęcia są prowadzone przez Katarzynę Grońską – miłośniczkę języka angielskiego, którego nauczyła się podczas licznych podróży, o których chętnie opowie dzieciom.

Tematyka zajęć ustalana będzie na bieżąco z lektorką zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami grupy.

Zapraszamy dzieci do od 6 do 14 roku życia. Dzieci przebywając na terenie Centrum Edukacji i Wsparcia znajdują się pod opieką dorosłego opiekuna prawnego. 

Co więcej w  tym samym czasie w Centrum Edukacji i Wsparcia prowadzone są zajęcia ruchowe dla dorosłych,  dlatego zapraszamy równocześnie dorosłych i dzieci. Podczas, gdy dorośli będą mogli skorzystać z ćwiczeń, dzieci będą miały szansę porozmawiać po angielsku! 

Ilość miejsc jest ograniczona (do 15 osób).

 

KIEDY: 28.11.2023
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

English conversations for children

Sign up: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6

The conversations will start on November 28, 2023. will be carried out on every Tuesdays from 18:00 to 19:00 at the Education and Support Center, Górali 24, Kraków.

The topics of the classes will be discussed with the teacher according to the group’s interests and abilities. 

We invite children from 6 to 14 years old. Children staying at the Education and Support Center will be under adult legal guardianship.

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

The classes are conducted by Katarzyna Grońska- a lover of English, which she learned during numerous trips, which she will gladly tell the children about.

Moreover, at the same time, the Education and Support Center conducts exercise classes for adults, so we also invite parents with children  at the same time. While adults will be able to exercise, children will have the chance to talk in English! 

 The number of places is limited (up to 15 children).

WHEN: 28.11.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

Pозмову англійською мовою для дітей.

Pеєстрація: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6

Розмови розпочнуться 28.11.2023 і відбуватимуться щовівторка з 18:00 до 19:00

у Центрі освіти та Підтримки,os.Górali 24,Kraków

Теми занять будуть вирішуватися на постійній основі з викладачем відповідно до інтересів та здібностей групи.

Запрошуємо дітей віком від 6 до 14 років. Діти перебувають під наглядом дорослих у приміщенні Центру освіти та підтримки.

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Заняття викладає Katarzyna Grońska – любителька англійської мови, яку вона вивчила під час численних подорожей, про які вона із задоволенням розповість дітям.

Крім того, в цей же час у Центрі освіти та Підтримки проходять заняття для дорослих, тому ми запрошуємо і дорослих, і дітей одночасно. Поки дорослі насолоджуватимуться вправами, діти матимуть можливість поспілкуватися англійською мовою! 

Кількість місць обмежена (до 15 осіб).

 

КОЛИ: 28.11.2023

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Ведучі: Kasia 

Rusz ciało

Zapisy:https://forms.gle/M7eDx28HbZbVenjN6 

KIEDY: 28.11.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

Move your body

https://forms.gle/M7eDx28HbZbVenjN6 

WHEN: 28.11.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

Привести тіло в рух

https://forms.gle/M7eDx28HbZbVenjN6 

КОЛИ: 28.11.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

ŚRODA

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 29.11.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN: 29.11.2023

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 29.11.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/iQbzfX8ZLrw1y4bA8 

KIEDY: 29.11.2023

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Przydatne informacje o zdrowiu, żywieniu, ćwiczeniach i pracy z ciałem.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 29.11.2023

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Useful information about health, nutrition, exercise and bodywork.

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 29.11.2023

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Корисна інформація про здоров’я, харчування, фізичні вправи та роботу з тілом.

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 29.11.2023 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 29.11.2023 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходь і розкажи!

КОЛИ: 29.11.2023 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

 

Obsługa nowych technologii 

Zapisy: https://forms.gle/Q7CpQge5jkxtEgDs9 

KIEDY: 29.11.2023 

W GODZINACH: 14:30-16:30 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

Zajęcia w języku polskim.

Support for new technologies

WHEN: 29.11.2023  

AT: 14:30-16:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

Workshop in Polish.

 

Робота з новими технологіями 

КОЛИ: 29.11.2023 

ГОДИНА: 14:30-16:30 

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

CZWARTEK

Wycieczka do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na os. Zgody 18

Zapisy: https://forms.gle/j3Jex1Ypg3afJbxj9 

KIEDY: 30.11.2023

W GODZINACH: 09:30-11:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Spotykamy się na osiedlu Gorali 24 w Centrum Edukacji i Wsparcia i razem pójdziemy do  Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zobaczymy jednostkę oraz sprzęt i dowiemy się, jak kadeci przechodzą szkolenie.

A trip to the State Fire Aspirant School in Kraków at osiedle Zgody 18

WHEN: 30.11.2023  

AT: 09:30-11:00  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

We will meet at osiedle Górali 24 at the Education and Support Center and together we will go to the State Fire Aspirant School, where we will see the unit and equipment and learn how cadets undergo training.

Екскурсія до Школи аспірантів Державної пожежної служби у Кракові на житловому масиві os. Zgody 18

КОЛИ 30.11.2023

ГОДИНА: 09:30-11:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Зустрінемося на житловому масиві os.Górali 24 у Центрі освіти та підтримки і разом вирушимо до Школи абітурієнтів Національної пожежної служби, де побачимо підрозділ та обладнання, а також дізнаємося, як проходять навчання курсанти.

PIĄTEK

Miej fajne życie – warsztat rozwojowy 

Zapisy: https://forms.gle/CXscLRUBcVhBgB9b6 

KIEDY: 01.12.2023

W GODZINACH: 18:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Na warsztatach zajmiemy się określaniem celów oraz ich pilnowaniem, nazwaniem swoich potrzeb.

Warsztaty opierają się na terapii koncentrowanej na rozwiązaniach.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – od lat pracuje z kobietami, należy do stowarzyszenia terapeutów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

Zajęcia w języku polskim.

 

Have a nice life – development workshop

WHEN: 01.12.2023

AT: 18:00-20:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone

During the workshops, we will focus on defining and maintaining goals and naming our needs.

The workshops are based on solution-focused therapy.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – she has been working with women for years, she is a member of the association of solution-focused therapy therapists.

Workshop in Polish.

 

Мати гарне життя – майстер-клас  з розвитку 

Набір учасників: 

КОЛИ: 01.12.2023

КОЛИ: 18:00 – 20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24 ,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

На майстер-класі  ми поговоримо про те, як ставити цілі та слідкувати за їх досягненням, називати свої потреби.

Майстер-клас  базується на терапії, орієнтованій на рішеннях.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – багато років працює з жінками і належить до Асоціації терапевтів, що займаються терапією, орієнтованою на рішеннях. 

Заняття проводяться польською мовою.

Andrzejki dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/49AiGP8c21tKAFTR8 

KIEDY: 01.12.2023
W GODZINACH: 18:00 – 20.00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków 

DLA KOGO: dla dzieci i ich rodziców

Wróżby i zabawy dla dzieci z okazji Andrzejek.

St. Andrew’s Day for kids

WHEN: 01.12.2023

AT: 18:00-20:00

ADDRESS: Educational and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for kids and their parents

Fortune telling and games for children on St. Andrew’s Day.

 

Андріївські Вечорниці для дітей

Набір учасників :

КОЛИ: 01.12.2023

З 18.00 ДО 20.00

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для дітей та їхніх батьків

Ворожіння та ігри для дітей з нагоди Дня Андріївських Вечорниць

__________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова
Operatorem Miejsc Otwartych w Polsce jest organizacja Danish Refugee Council – DRC.
Projekt finansowany jest ze środków UNHCR Polska.