PL/ENG/UA

Harmonogram (27.05-2.06.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

   

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne. Polub naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Zapisz się na wydarzenia: https://ib-polska.pl/whucie/

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

11.00-12.00 Mama i maluch (1-3 lat)

17.30-18.30 Samoobrona dla dzieci (8-12 lat)

Wtorek

10.00-14.00 Pomoc prawna

10.00-14.00 Dyżur informacyjny

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

10.00-11.30 Jak współpracować z ciałem w czasie porodu. Cykl zajęć dla kobiet w ciąży – Błękitny Poród

13.00-16.00 Gramy w planszówki, rysujemy i pomagamy w lekcjach (7-14 lat)

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Nouran 12+

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat)

Czwartek

DZIEŃ WOLNY

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat)

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat)

17:30-19:00 Nauka rysowania z Tetianą

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie “Teatralny Kraków. Teatr Bagatela”

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

13:00 – 15:00 Warsztaty beauty Codzienny makijaż w stylu Nude

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

„18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte”

Wtorek

10.00-14.00 Dyżur informacyjny

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących

Środa

8.30 – 9.30 konwersacje z j. ang ONLINE B1

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

13.00-20.00 Dyżur informacyjny

Czwartek

DZIEŃ WOLNY

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

15.00-19.00 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

 

ENG

Schedule (27.05-2.06.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.00-12.00 Mom and toddler (1-3 years old)

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Tuesday

10.00-14.00 Legal assistance

10.00-14.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

10.00-11.30 How to cooperate with your body during childbirth. A series of classes for pregnant women – Blue Childbirth

13.00-16.00 We play board games, draw and help with lessons (7-14 y.o)

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Thursday

WE ARE CLOSED

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years)

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old)

17.30-19.00 Learning to draw with Tetyana

Saturday

12.00-14.00 Tour of Krakow „Theatrical Krakow. Bagatela Theater”

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte

Tuesday

10.00-14.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell us!

13.00-20.00 Information shift

Thursday

WE ARE CLOSED

Friday

10.00-16.00 Information shift

15.00-19.00 Individual consultations with a career counselor

UA

Розклад (27.05-2.06.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.00-12.00 Мама і малюк (1-3 роки)

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Вівторок

10.00-14.00 Юридична допомога

10.00-14.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

10.00-11.30 Як співпрацювати з тілом під час пологів. Серія занять для вагітних – „Błękitny Poród”

13.00-16.00 Граємо в ігри, малюємо та допомагаємо з уроками (7-14 років)

17.00-18.00 Розмовний клуб англійської мови з Нуран 12+

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Четвер

Вихідний

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років)

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років)

17:30-19.00 Зроби подарунок для мами

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом „Краків театральний. Театр Багатела”

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

13:00 – 15:00 Повсякденний макіяж в стилі Nude

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

„18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Йога для дорослих

Вівторок

10.00-14.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців

Середа

8.30 – 9.30 Розмовна англійська – B1

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-15.00 Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

13.00-15.00 Майстер-клас beauty (закрита група)

13.00-20.00 Інформаційний пункт

Четвер

Вихідний

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-19.00 Індивідуальні консультації з кар’єрним консультантом