PL/ENG/UA

Harmonogram (24.06-30.06.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne. Polub naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Zapisz się na wydarzenia: https://ib-polska.pl/whucie/

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

17.00-18.00 English speaking club with Nouran

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat)

17.00-19.00 Nauka rysowania z Tetianą 

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat)

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie “Podgórze. Historia i legendy”

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.00 Warsztaty “EKO-menstruacja”

18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Joga dla dorosłych

 Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących

10.30-11.30 Szachy z Ryśkiem

11.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.00 Rusz ciało

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

13.00-20.00 Dyżur informacyjny 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

13.00-15.00 Cykl “Poznajmy moc płynącą z natury!” – Stwórz zielonego przyjaciela! (4-8 lat)

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2)

17.00-19.00 Cykl “Kobiety objaśniają świat” – Budowanie pewności siebie i samoakceptacja

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

16.00-19.00 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

ENG

Schedule (24.06-30.06.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

We present the schedule for the next week of activities at the os. Górali 24. Activities conducted as part of the Education and Support Center and Open Place projects are free of charge. Like our Facebook page to keep up to date with the latest events!

Sign up for events: https://ib-polska.pl/whucie/ 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel 

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

17.00-18.00 English speaking club with Nouran

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

17.00-18.00 Chess for children 6+

18.00-19.00 Chess for children 9+

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years)

17.00-19.00 Learning to draw with Tetyana

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old)

Saturday

12.00-14.00 Tour of Krakow „Podgórze. History and legends”

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.00 Workshop „ECO-menstruation”

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte 

18.30-19.30 Yoga for adults

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners

10.30-11.30 Chess with Rysiek

11.30-17.30 Individual psychological consultations

18.00-19.00 Move your body

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell us!

13.00-20.00 Information shift

Thursday

10.00-16.00 Information shift

13.00-15.00 Series „Let’s learn the power of nature!” – Create a green friend! (4-8 years old)

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) 

17.00-19.00 „Women explain the world” series – Building self-confidence and self-acceptance

Friday

10.00-16.00 Information shift

15.00-19.00 Individual consultations with a career counselor

UA 

Розклад (24.06-30.06.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

Представляємо вам розклад заходів на наступний тиждень у os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними. Підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі останніх подій!

Реєстрація на заходи: https://ib-polska.pl/whucie/ 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

17.00-18.00 English speaking club with Nouran

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років)

17.00-19.00 Вчимося малювати з Тетяною

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років)

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом „Підгуже. Історія та легенди” 

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.00 Майстер-клас „ЕКО-менструація”

18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Йога для дорослих

Вівторок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців

10.30-11.30 Шахи з Ryśkiem 

11.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.00 Привести тіло в рух

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-15.00 Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

13.00-20.00 Інформаційний пункт

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

13.00-15.00 Цикл „Пізнаймо силу природи!” – Створи зеленого друга! (4-8 років)

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2)

17.00-19.00 Цикл „Жінки пояснюють світ” – Розвиток впевненості в собі та самоприйняття

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-19.00 Індивідуальні консультації з кар’єрним консультантом