[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 22-26.01.2024

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

PONIEDZIAŁEK 22.01.2024

  1. Podróż dookoła świata – Stany Zjednoczone 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIla-TVuk0KuH3j42sxUqvriJrR5P_lL9kXbcVu7iJo-4iDg/viewform?usp=pp_url  

 

KIEDY: 22.01.2024
W GODZINACH: 16:00-17:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Zapraszamy wszystkich na pierwszą podróż dookoła świata z wolontariuszami Centrum  

Edukacji i Wsparcia. Na warsztatach będziemy mieli możliwość, aby dowiedzieć się więcej o Stanach Zjednoczonych. Będzie to świetna okazja do posłuchania opowieści o Ameryce i do zadawania pytań o życiu w tym kraju. 

Theodore Guidry – uwielbia spędzać czas na łonie natury, jego pasją jest poznawanie parków narodowych w Stanach Zjednoczonych oraz są kemping, łowienie ryb i piesze wędrówki. Gra na trąbce. 

Elliot James Murray – lubi grać w gry wideo i karty, uwielbia również czytać i spotykać się ze znajomymi. 

Spotkanie prowadzone w języku angielskim z możliwość tłumaczenia na polski.

 

Travel around the world – United States of America 

WHEN: 22.01.2024

AT: 16:00-17:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

We invite everyone to the first trip around the world with the volunteers of the Education and Support Center. During the workshops we will have the opportunity to learn more about the USA. Volunteers will give presentations about where they live and will be happy to answer any questions about life in America. We invite everyone interested in culture to take part in the meeting!

Theodore Guidry – loves spending time in nature, and his particular passions are  national parks in the United States, camping, fishing and hiking. He plays the trumpet.

Elliot James Murray – likes playing video games and playing cards with others, loves reading and hanging out with friends. 

Meeting will be held in English with possibility of translation into Polish.

 

Подорожуйте навколо світу – Сполучені Штати

КОЛИ: 22.01.2024

ГОДИНИ: 16:00-17:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Запрошуємо всіх бажаючих здійснити свою першу навколосвітню подорож разом з волонтерами Центру Освіти та Підтримки. На майстер-класі  ми матимемо можливість дізнатися більше про США. Волонтери проведуть презентації про те, де вони живуть, і з радістю дадуть відповіді на питання про життя в Америці. Запрошуємо всіх, хто цікавиться культурою США!

Theodore Guidry – любить проводити час на природі, зокрема захоплюється національними парками США, кемпінгом, риболовлею та пішим туризмом. Він грає на трубі.

Elliot James Murray- захоплюється відеоіграми грами в карти, любить читати та проводити час з друзями. Під час заняття він передасть свою пристрасть до іншим.

Зустріч проводиться англійською мовою з можливістю перекладу на польську.

 

 

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 22.012024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualną, grupową

 i szkoleniową pomoc psychologiczną.

Konsultacje prowadzone w języku polskim.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 22.01.2024 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

Consultation provided in Polish.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 22.01.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Maciej Ostachowski  – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

Консультація проводиться польською мовою.

WTOREK 23.01.2024

  • Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

Zapisy:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY:  18.12.2023  w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

English Conversation – A2

Registration:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN: 18.12. 2023  every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

 

Розмовна англійська – A2 

Запис: https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 18.12. 2023  кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

Klub rękodzieła – maski karnawałowe

Zapisy:  https://forms.gle/nm3XPdXdqagTiz226
KIEDY: 23.01.2024

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Zbliża się czas karnawału, a wraz z nim organizowany przez nas bal, na który serdecznie zapraszamy :). Z tej okazji zachęcamy do zapisów na warsztaty tworzenia masek karnawałowych. Warsztaty to świetna okazja by z piór, wstążek, sztucznych kwiatów (i nie tylko!) stworzyć niepowtarzalny dodatek do swojej kreacji!

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Zajęcia prowadzone w języku polskim.

 

Handicraft Club – carnival masks

WHEN: 23.01.2024

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for 13+

Carnival time is approaching, and with it the party we are organizing, to which we cordially invite you :). On this occasion, we encourage you to sign up for carnival mask-making workshops. The workshops are a great opportunity to create a unique addition to your outfit using feathers, ribbons and artificial flowers.

Conducting by:  Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Workshop in Polish.

 

Клуб рукоділля – карнавальні маски

КОЛИ: 23.01.2024

ГОДИНИ: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os. Górali 24 ,Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Наближається час карнавалу, а разом з ним і бал, який ми організовуємо, на який щиро запрошуємо вас :). З цієї нагоди запрошуємо вас записатися на майстер-клас з виготовлення карнавальних масок. Майстер-клас – це чудова можливість створити унікальне доповнення до вашого вбрання з пір’я, стрічок, штучних квітів (і не тільки!)!

Ведучі:  Alicja Turecka- працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється рукоділлям, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

Заняття проводяться польською мовою.

 

Konwersacje z języka angielskiego  A2/B1

Zapisy:  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 18.12. 2023 w każdy wtorek

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

Leah – pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, studiuje w Krakowie. Zaangażowana w budowanie społeczności lokalnej poprzez teatr, obozy letnie i wolontariat. Obecnie wolontariuszka fundacji IB Polska zaangażowana w działanie Centrum Wielokulturowego.

 

English Conversation  A2/B1

Registration: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

WHEN: 18.12. 2023  every Tuesday

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: 

Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

Leah – comes from the United States and studies in Krakow. She is involved in building a local community through theatre, summer camps and volunteering. Currently, she is a volunteer of IB Polska foundation involved in the operation of the Multicultural Centre

 

Розмовна англійська A2/B1

Запис: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

КОЛИ:18.12. 2023 

ГОДИНИ: 17:00-18:00 кожного вівторка 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру освіти та підтримки.

Ведучі:

Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

Leah – родом зі Сполучених Штатів, навчається у Кракові. Вона бере участь у розбудові місцевої громади через театр, літні табори та волонтерство. Зараз вона працює волонтером у фонді IB Polska, який займається Мультикультурним центром. 

Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/R2z6onRnqL2PRpG16 

KIEDY: 23.01.2024

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

 

Move your body

WHEN: 23.01.2024

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

 

Привести тіло в рух

КОЛИ: 23.01.2024

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

KIEDY: 16.01.2024 każdy wtorek
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Zajęcia są prowadzone przez Katarzynę Grońską – wolontariuszka fundacji, studentka dziennikarstwa, miłośniczkę języka angielskiego, którego nauczyła się podczas licznych podróży, o których chętnie opowie dzieciom. 

Kasia Grońska- studentka dziennikarstwa, zaangażowana w działalność społeczną. W wolnych chwilach podróżuje, głównie po krajach Kaukazu. Książkoholiczka, szczególnie zainteresowana literaturą angielską i rosyjską.

 

We speak in English – conversations for children  

Registration: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

WHEN: every Tuesday

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

The classes are conducted by Katarzyna Grońska- foundation volunteer, student of journalism,a lover of English, which she learned during numerous trips, which she will gladly tell the children about. 

Kasia GrońskaJournalism student, involved in social activities. In her free time she travels, mainly around the Caucasus countries. A bookaholic, especially interested in English and Russian literature.

 

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей 

Запис: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

КОЛИ: кожного вівторка

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Заняття викладає Katarzyna Grońska – волонтерка Фонду, студент факультету журналістики,любителька англійської мови, яку вона вивчила під час численних подорожей, про які вона із задоволенням розповість дітям.

Kasia GrońskaСтудентка факультету журналістики, займається громадською діяльністю. У вільний час подорожує, в основному по країнах Кавказу. Книгоголік, особливо цікавиться англійською та російською літературою.

 

ŚRODA 24.01.2024

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 24.01.2024

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN: 24.01.2024

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 24.01.2024

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами

 

 Senior w formie – kreatywne poranki 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNnkn4IvqzPlkt4DykXl8Br-fqwmGMBzcjcXNTYAfc1jnHA/viewform?usp=pp_url
KIEDY: 24.01.2024

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

W ramach warsztatów Senior w Formie wolontariuszka Luiza przeprowadzi warsztaty z kolażu. Kolaże to sztuka, którą może tworzyć każdy. To relaksujące poszukiwanie i odnajdywanie nowych harmonijnych połączeń. To też prosta i piękna manualna praca z przyjaznym surowcem, jakim jest papier. Zakochała się w nich nie tylko poetka Wisława Szymborska. Wolontariuszka zaprasza na wspólne warsztaty, na których każdy będzie mógł dowiedzieć się więcej o sztuce kolażu, stworzyć wyjątkową „kartkę dla przyjaciela” i miło spędzić czas.  

Luiza – Na co dzień menadżerka w branży IT, a po pracy pasjonatka kolaży. Jej ulubionym kolażem jest kolaż analogowy, dobry szczególnie na zimowe dni i wieczory. Swoją pasją lubi dzielić się w gronie koleżanek dla których często prowadzi warsztaty. 

 

 Seniors in good shape – creative mornings

WHEN: 24.01.2024

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

As part of the Senior in Form workshops, volunteer Luiza will conduct collage workshops. Collages are an art that anyone can create. It is a relaxing search and finding new harmonious combinations. It is also simple and beautiful manual work with a friendly raw material: paper. Not only the poet Wisława Szymborska fell in love with them. The volunteer invites you to joint workshops where everyone will be able to learn more about the art of collage, create a unique „card for a friend” and have a nice time.

Luiza – By day, a manager in the IT industry, and after work, a collage enthusiast. Her favorite collage is an analog collage, especially good for winter days and evenings. She likes to share her passion with her friends, for whom she often conducts workshops.

 

Пенсіонер у формі  – творчі ранки

КОЛИ: 24.01.2024

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

В рамках майстер-класу “Пенсіонер у формі”   волонтерка Luiza проведе майстер-клас з колажу. Колаж – це мистецтво, яке може створити кожен. Це розслаблююче дослідження та пошук нових гармонійних поєднань. Це також проста і красива ручна робота з дружнім сировинним матеріалом – папером. Не тільки поетеса Wisława Szymborska полюбила їх. Волонтерка запрошує на спільний майстер-клас, де кожен зможе дізнатися більше про мистецтво колажу, створити унікальну „листівку для друга” та гарно провести час.  

Luiza – менеджер в ІТ-індустрії вдень та ентузіаст колажу після роботи. Її улюблений колаж – аналоговий, особливо гарний для зимових днів та вечорів. Вона любить ділитися своїм захопленням з подругами, для яких часто проводить майстер-класи.

Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 24.01.2024 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

 

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 24.01.2024 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

 

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 24.01.2024 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

 

CZWARTEK 25 stycznia 2024

Konwersacje z języka polskiego – A2

KIEDY: 25.01.2024 (w każdy czwartek)

W GODZINACH: 15:30 – 17:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Jeżeli chcesz poćwiczyć komunikowanie się po polsku w przyjaznej, swobodnej atmosferze, przy kubku kawy lub herbaty, to zapraszamy!

Prowadzenie – Gabriela Urbańska – Legutko 

 

Polish language conversations – A2

WHEN: 25.01.2024 (everyThursday)

AT: 15:30 – 17:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

If you want to practice communicating in Polish in a friendly, relaxing atmosphere, over a cup of coffee or tea – we invite you.

Teacher: Gabriela Urbańska – Legutko 

 

Розмови польською мовою – A2

КОЛИ: 25.01.2024 (щочетверга)

ГОДИНИ:15:30 – 17:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: дорослі

Якщо ви бажаєте попрактикуватись у спілкуванні польською мовою в дружній, невимушеній атмосфері за чашкою кави або чаю, запрошуємо вас.

Вчитель: Gabriela Urbańska – Legutko 

 


PIĄTEK 25.01.2024

Bal karnawałowy dla seniorów 

Na bal obowiązują zapisy prowadzone codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 10:00-15:00 bezpośrednio w Centrum Edukacji i Wsparcia na os. Górali 24 kub pod nr telefonu +48 452 377 491 lub adresem mailowym: ceiw.ibpolska@gmail.com. 

KIEDY: 26.01.2024

W GODZINACH: 18:00-21:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: 60+

Masz ochotę na niezapomniane świętowanie karnawału w 2024 roku?

Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać się do naszego Centrum Edukacji i Wsparcia na bal!

Zapewniamy muzykę, tańce, przekąski oraz miłą atmosferę do świetnej zabawy!

W ramach wprawiania się w karnawałowy nastrój zapraszamy na warsztaty tworzenia masek: 23.01.2024 godz. 16.00-18.00!

 

Carnival ball for seniors

WHEN: 26.01.2024

AT: 18:00-21:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHOM: 60+

Would you like to have an unforgettable carnival celebration in 2024?

All you need to do is come to our Education and Support Center for party!

We provide music, dancing, snacks and a nice atmosphere for great fun!

To get into the carnival mood, we invite you to a mask-making workshop: January 23, 2024 16.00-18.00!

Карнавальний бал для людей похилого віку

Реєстрація на бал відкрита щодня (понеділок – п’ятниця) з 10:00 до 15:00 безпосередньо в Центрі Освіти та Підтримки за адресою Os. Górali 24 чи за телефоном +48 452 377 491 або електронною адресою: ceiw.ibpolska@gmail.com. 

КОЛИ: 26.01.2024

КОЛИ: 18:00-21:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24,Krakow

Маєте бажання на  незабутнє карнавальне святкування у 2024 році?

Все, що вам потрібно зробити, це завітати до нашого Центру Освіти та Підтримки на бал!

Ми забезпечимо музику, танці, напої та невимушену атмосферу для чудового проведення часу!

А щоб зарядитися карнавальним настроєм, запрошуємо на майстер-клас з виготовлення масок: 23.01.2024 р. з години 16.00 до 18.00!

________________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова