[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 11.12-15.12.2023

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE | EVERYDAY | КОЖНОГО ДНЯ

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK 18 grudnia 2023

PILATES

KIEDY: 18.12.2023
W GODZINACH: 12:30-13:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Podczas zajęć będzie okazja do rozruszania ciała i wejścia w nowy tydzień z nową energią.

Larysa  – instruktorka z Pilatesu, która nauczy Cię czuć i rozumieć swoje ciało.

Działanie organizowanie we współpracy z Miejscem Otwartym – Centrum Intergracji Międzykulturowej.

Zajęcia prowadzone w języku ukraińskim.

 

PILATES

WHEN: 18.12.2023

AT: 12:30-13:30 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the classes, you will have the opportunity to move your body and enter the new week with new energy.

Larysa – a Pilates instructor who will teach you how to feel and understand your body.

The activity is organized in cooperation with the Open Place – Center for Intercultural Integration.

Classes conducted in Ukrainian.

 

Пілатес

КОЛИ: 18.12.2023

ГОДИНИ: 12:30-13:30 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО:Для всіх

 

Під час заняття буде можливість розім’яти тіло та увійти в новий тиждень з новими силами.

Лариса – інструкторка з пілатесу, яка навчить вас відчувати та розуміти своє тіло.

Захід організовано у співпраці з Центром міжкультурної інтеграції „Відкритий Простір”.

Заняття проводяться українською мовою

 

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 18.12.2023 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualną, grupową

 i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 18.12.2023 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 18.12.2023 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

WTOREK 19 grudnia 2023

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

Zapisy:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY:  18.12.2023  w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

English Conversation – A2

Registration:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN: 18.12. 2023  every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

 

Розмовна англійська – A2 

Запис: https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 18.12. 2023  кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

Ozdoby świąteczne – decoupage  – Klub rękodzieła

Zapisy: https://forms.gle/KuBtJ8TSN7Ue9j7y5
KIEDY: 19.12.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Świąteczne dekoracje decoupage na słoikach.

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy organizacji Light and Love Home in Poland. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100092010422546 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

 

Christmas decorations with decoupage art – Handicraft Club

WHEN: 19.12.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for 13+

Christmas decorations with decoupage on glass jars

Classes conducted by volunteers of the Light and Love Home in Poland organization.

Classes conducted in English.

 

Новорічні прикраси – декупаж – Клуб любителів рукоділля

КОЛИ: 19.12.2023

 О котрій : 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Різдвяні декупажні прикраси на баночках.

Заняття проводять волонтери з польської організації ” Light and Love Home „. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100092010422546

Заняття проводяться англійською мовою.

 

Konwersacje z języka angielskiego  A2/B1

Zapisy:  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 18.12. 2023 w każdy wtorek

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

Leah – pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, studiuje w Krakowie. Zaangażowana w budowanie społeczności lokalnej poprzez teatr, obozy letnie i wolontariat. Obecnie wolontariuszka fundacji IB Polska zaangażowana w działanie Centrum Wielokulturowego.

 

English Conversation  A2/B1

Registration: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

WHEN: 18.12. 2023  every Tuesday

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: 

Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

Leah – comes from the United States and studies in Krakow. She is involved in building a local community through theatre, summer camps and volunteering. Currently, she is a volunteer of IB Polska foundation involved in the operation of the Multicultural Centre

 

Розмовна англійська A2/B1

Запис: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

КОЛИ:18.12. 2023 

ГОДИНИ: 17:00-18:00 кожного вівторка 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру освіти та підтримки.

Ведучі:

Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

Leah – родом зі Сполучених Штатів, навчається у Кракові. Вона бере участь у розбудові місцевої громади через театр, літні табори та волонтерство. Зараз вона працює волонтером у фонді IB Polska, який займається Мультикультурним центром. 

 

Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/kqDH9JQi3Cwu2CKVA 

KIEDY: 19.12.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

 

Move your body

WHEN: 19.12.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

 

Привести тіло в рух

КОЛИ: 19.12.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

KIEDY: każdy wtorek
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Zajęcia są prowadzone przez Katarzynę Grońską – wolontariuszka fundacji, studentka dziennikarstwa, miłośniczkę języka angielskiego, którego nauczyła się podczas licznych podróży, o których chętnie opowie dzieciom. Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit 

 

We speak in English – conversations for children  

Registration: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

WHEN: every Tuesday

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

The classes are conducted by Katarzyna Grońska- foundation volunteer, student of journalism,a lover of English, which she learned during numerous trips, which she will gladly tell the children about. 

Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit 

 

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей 

Запис: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

КОЛИ: кожного вівторка

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Заняття викладає Katarzyna Grońska – волонтерка Фонду, студент факультету журналістики,любителька англійської мови, яку вона вивчила під час численних подорожей, про які вона із задоволенням розповість дітям.

Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit 

 

 

ŚRODA 20 grudnia 2023

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 20.12.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

 

Individual lawyer consultations

WHEN: 20.12.2023

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

 

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 20.12.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/dMvGu8GW5LQbrRx6A 

KIEDY: 20.12.2023

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Aromatyczne i zdrowe herbaty na zimowe wieczory (tworzenie własnych kompozycji z suszonych owoców i ziół). Przedstawienie informacji o prozdrowotnym wpływie na nasz organizm. Naleśniki orkiszowe z warzywami ich znaczenie dla organizmu. I małe ozdoby świąteczne na stół.

Ароматні та корисні чаї для зимових вечорів (приготування власних композицій із сухофруктів та трав). Презентація інформації про оздоровчий вплив на наш організм. Млинці з полби з овочами та їх значення для організму. І маленькі різдвяні прикраси для столу.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 20.12.2023

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Aromatic and healthy teas for winter evenings (creating your own compositions with dried fruits and herbs). Presenting information about the health-promoting effects on our body. Spelled pancakes with vegetables – their importance for the body. And small Christmas decorations for the table.

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 20.12. 2023

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 20.12.2023 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

 

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 20.12.2023 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

 

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 20.12.2023 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

 

Obsługa nowych technologii (grupa zamknięta)

KIEDY: 20.12.2023 

W GODZINACH: 14:30-16:30 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

Zajęcia w języku polskim.

 

Support for new technologies (closed group)

WHEN: 20.12.2023  

AT: 14:30-16:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

Workshop in Polish.

 

Робота з новими технологіями (Закрита група)

КОЛИ: 20.12.2023 

ГОДИНА: 14:30-16:30 

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

Rozgrywki mafii

Zapisy: https://forms.gle/wsWnBFxLoVcRW94S9 

KIEDY: 20.12.2023  
W GODZINACH: 18:00-20:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
LA KOGO: dla osób 14+ lat

W tej ponadczasowej grze towarzyskiej dzielimy się na dwa zespoły: obywateli oraz mafię. Zadaniem mafii jest przejęcie władzy w mieście, z kolei obywatele za wszelką cenę starają się temu zapobiec.

Prowadzenie: Michał Śmietański – praktykant w organizacji, student filologii angielskiej. Interesuje się nauką języków, muzyką, śpiewem, komunikacją międzyludzką, a czas umila sobie różnego rodzaju grami.

Spotkanie prowadzone w języku polskim.

 

Playing Mafia

WHEN:  20.12.2023

HOURS:  18:00-20:00 

ADDRESS: Education and Support Center, Górali 24 estate, Kraków

FOR WHOM: for people 14+ years old

In this timeless party game, we are divided into two teams: citizens and the mafia. The mafia’s task is to take over the city, while the citizens try to prevent it at all costs.

Conducted by: Michał Śmietański – intern in the organization, student of English philology. He is interested in learning languages, music, singing, interpersonal communication, and spends his time playing various games.

The meeting was conducted in Polish.

 

Ігри в мафію

КОЛИ: 20.12.2023   

З 18:00 ДО 20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: від 14 років

У цій вічній соціальній грі ми ділимося на дві команди: громадян і мафію. Завдання мафії – захопити місто, в той час як городяни намагаються цьому перешкодити за будь-яку ціну.

Ведучий : Michał Śmietański:   стажер організації, студент англійської філології. Цікавиться вивченням мов, музикою, співом, міжособистісним спілкуванням, проводить час за різними іграми.

Зустріч буде проходити  польською мовою.

 

CZWARTEK 21 grudnia 2023

Spotkanie świąteczne dla rodzin z dziećmi

Zapisy: https://forms.gle/DA9pbzMXaR1Nfdce8 

KIEDY: 21.12.2023

W GODZINACH: 18:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Chcemy by każdy poczuł magię nadchodzących Święta Bożego Narodzenia, w czasie spotkania będzie można zagrać w ciekawe gry, pośpiewać i zjeść świąteczne smakołyki, aby każdy mógł poczuć miłość i ciepło w radosnym okresie.

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy organizacji Light and Love Home in Poland. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100092010422546 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

 

Christmas Party for families

WHEN: 21.12.2023

AT: 18:00-20:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

We want everyone to feel the magic of the upcoming Christmas, during the meeting you will be able to play interesting games, sing and eat Christmas treats, so that everyone can feel love and warmth during this joyful period.

Meeting conducted by volunteers of the Light and Love Home in Poland organization.

Meeting in English.

 

Різдвяна зустріч для сімей з дітьми

Набір учасників

КОЛИ 21.12.2023

З 18:00 ДО 20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Ми хочемо, щоб кожен відчув магію прийдешнього Різдва, під час зустрічі буде можливість пограти в цікаві ігри, поспівати та скуштувати різдвяні ласощі, щоб кожен міг відчути любов і тепло радісної пори року.

Заходи проводять волонтери з організації „Light and Love Home„. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100092010422546

Заходи проводяться англійською мовою.

 

 

__________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова
Operatorem Miejsc Otwartych w Polsce jest organizacja Danish Refugee Council – DRC.
Projekt finansowany jest ze środków UNHCR Polska.