[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 13-18.11.2023

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK

zamknięte | We are closed |  ЗАЧИНЕНО | 

 

WTOREK

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

KIEDY: w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

English Conversation – A2

WHEN: every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

Розмовна англійська – A2

КОЛИ: кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі: Аліція Турецька – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

Warsztaty tworzenia broszek z filcu – Klub rękodzieła

Zapisy: https://forms.gle/MGddA9Hnc3KDnis39 

            
KIEDY: 14.11.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Jak mówi powszechnie znane przysłowie: „diabeł tkwi w szczegółach” 🙂 Czasami to właśnie takie szczegóły stroju – drobne dodatki – odgrywają kluczową rolę w robieniu wrażenia! 

 

Zachęcamy do udziału w warsztatach, w ramach których każdy uczestnik będzie miał możliwość stworzenia filcowej broszki – przygotowaliśmy propozycje wzorów kwiatowych, motywów zwierzęcych i nie tylko!

 

Wszystkie niezbędne materiały zapewniamy na miejscu. 

 

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Zajęcia prowadzone w języku polskim.

Felt brooch making workshops – Handicraft Club

WHEN: 14.11.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for 13+

As the well-known proverb says: „the devil is in the details” 🙂 Sometimes it is such details of the outfit – small accessories – that play a key role in making an impression!

We encourage you to participate in workshops in which each participant will have the opportunity to create a felt brooch – we have prepared suggestions for floral patterns, animal motifs and more!

We provide all necessary materials on site.

Conducting by:  Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Workshop in Polish

Майстер-клас з виготовлення брошки з фетру – Клуб любителів рукоділля

Реєстрація https://forms.gle/MGddA9Hnc3KDnis39 

КОЛИ: 14.11.2023

ГОДИНА: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, Os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Як говорить відоме прислів’я: „диявол ховається в деталях”. 🙂 Іноді саме деталі вбрання – маленькі доповнення – відіграють ключову роль у створенні враження! 

Запрошуємо вас взяти участь у майстер-класі, де кожен учасник матиме можливість створити фетрову брошку – ми підготували пропозиції квіткових візерунків, тваринних мотивів та багато іншого!

Всі необхідні матеріали надаються на місці. 

Ведучі:  Аліція Турецька – працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

Заняття проводяться польською мовою.

 

Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/GoMQfgs7TgV5kaeMA 

KIEDY: 14.11.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

 

Zajęcia w języku polskim.

 

Move your body

WHEN: 14.11.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

 

Workshop in Polish.

 

Привести тіло в рух

КОЛИ: 14.11.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

 

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

 

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

ŚRODA

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 15.11.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491

 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

 

Individual lawyer consultations

WHEN: 15.11.2023

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

 

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 15.11.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/M8GhapUJCkJv8Jg97 

KIEDY: 15.11.2023

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Przydatne informacje o zdrowiu, żywieniu, ćwiczeniach i pracy z ciałem.

 

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

 

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 15.11.2023

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

 

Useful information about health, nutrition, exercise and bodywork.

 

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

 

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 15.11.2023

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

 

Корисна інформація про здоров’я, харчування, фізичні вправи та роботу з тілом.

 

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

 

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

Obsługa nowych technologii 

Zapisy: https://forms.gle/Mjm86e2vLURmovd8A 

KIEDY: 15.11.2023 

W GODZINACH: 14:30-16:30 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

 

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

 

Zajęcia w języku polskim.

 

Support for new technologies

WHEN: 15.11.2023  

AT: 14:30-16:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

 

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

 

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

Workshop in Polish.

 

Робота з новими технологіями 

КОЛИ: 15.11.2023 

ГОДИНА: 14:30-16:30 

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

 

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 


PIĄTEK

Doradztwo zawodowe. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i autoprezentacja

Zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491

Kiedy: 17.11.2023

Godz: 10:00-13:00

Adres: os. Górali 24, Centrum Edukacji i Wsparcia

Dla kogo: 18+

 • Dowiesz się, w jaki sposób zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Porozmawiamy o adekwatnym stroju oraz o mowie ciała
 • Poznasz pytania, które najczęściej padają podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • Na bazie ofert pracy zamieszczanych w serwisach dla kandydatów do zatrudnienia przygotujemy się do rozmowy z potencjalnym pracodawcą
 • Dowiesz się, o co pracodawca nie może pytać i jak sobie poradzić w sytuacji, w której zostaniesz zapytana o informacje poufne
 • Jak zadbać o to, by otrzymać satysfakcjonujące wynagrodzenie.
 • Poćwiczymy umiejętność negocjacji.

Career counseling. Preparation for a job interview and self-presentation

Registration via hotline: +48 452 377 491

WHEN: 17.11.2023

AT: 10:00-13:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 18+

 • You will learn how to present yourself during a job interview.
 • We will talk about appropriate clothing and body language
 • You will learn the questions that are most often asked during a job interview
 • Based on job offers posted on job candidate websites, we will prepare for an interview with a potential employer
 • You will learn what an employer cannot ask about and how to deal with a situation in which you are asked about confidential information
 • How to ensure that you receive a satisfactory salary.
 • We will practice negotiation skills.

Кар’єрне консультування. Підготовка до співбесіди та самопрезентація

Запис за телефоном інфолінії: +48 452 377 491

Коли: 17.11.2023

Час: 10:00-13:00

Адреса: os. Górali 24, Центр освіти та Підтримки

Для кого 18+

 • Ви дізнаєтесь, як презентувати себе під час співбесіди.
 • Поговоримо про відповідний одяг та мову тіла
 • Ви дізнаєтесь про питання, які найчастіше задають під час співбесіди
 • Підготуєтесь до співбесіди з потенційним роботодавцем на основі оголошень про вакансії на дошках оголошень.

 

 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491

Kiedy: 17.11.2023

Godz: 13:30-16:00

Adres: os. Górali 24, Centrum Edukacji i Wsparcia

Porady dotyczące odnalezienia się na rynku pracy, analiza CV, opracowywanie indywidualnego planu działania i ścieżki zawodowej.

Prowadzenie: Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)

 

Individual consultations with a career advisor

Registration via hotline: +48 452 377 491

WHEN: 17.11.2023

AT: 13:00-16:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 18+

Advice on finding your place in the job market, CV analysis, developing an individual action plan and career path.

Conducted by: International Organization for Migration (IOM)

Індивідуальні консультації з кар’єрним радником

Запис за телефоном інфолінії: +48 452 377 491

Коли: 17.11.2023

Час: 13:30-16:00

Адреса: os. Górali 24, Центр освіти та Підтримки

Поради про те, як знайти своє місце на ринку праці, аналіз резюме, розробка індивідуального плану дій та кар’єрного шляху.

Модерує: Міжнародна організація з міграції (IOM)

 

Klub Książki

Zapisy: https://forms.gle/vsRbvNUiQk7g51jx8 

KIEDY: 17.11.2023

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Wspólne czytanie wybranych fragmentów książki “Kobiety Nowej Huty” oraz dyskusja.

Prowadzenie: Agnieszka Skibińska – fundraiserka fundacji Internationaler Bund Polska, studentka relacji międzykulturowych na UJ, zakochana w książkach i słowach.

Zajęcia w języku polskim.

 

Book Club

WHEN: 17.11.2023

AT: 17:00-18:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone

Reading selected fragments of the book “Kobiety Nowej Huty” and discussion. 

Agnieszka Skibińska – fundraiser of the Internationaler Bund Polska foundation, student of intercultural relations at the Jagiellonian University, in love with books and words.

Workshop in Polish.

 

Книжковий клуб

Реєстрація: https://forms.gle/vsRbvNUiQk7g51jx8 

КОЛИ 17.11.2023

З 17.00 ДО 18.00 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, Os.Gorali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Спільне читання вибраних уривків з книги „Жінки з Нової Хути” та обговорення.

 

Модераторка Аґнєшка Скібінська – фандрайзер фонду Internationaler Bund Poland, студентка факультету міжкультурних відносин Ягеллонського університету, закохана в книгу і слово.

 

Заняття польською мовою.

 

Kolorowe rozmowy o… 

Zapisy: https://forms.gle/otsy4LHdDZk49e2G9 

KIEDY: 17.11.2023
W GODZINACH: 17:30 – 19.00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków 

DLA KOGO: np. dla osób 18+

 

Podczas spotkania usiądziemy przy relaksacyjnych kolorowankach i wyciszającej muzyce, żeby pobyć razem, zrelaksować się, a przy okazji, jeśli będziemy mieć na to ochotę, podzielić się z innymi tym, co dla nas aktualnie ważne, co nas cieszy, co nas martwi, czy za czym tęsknimy. 

 

Prowadzenie: Beata Janik – psycholożka i trenerka, pracowniczka fundacji. Prowadzi warsztaty z empatycznej komunikacji, interesuje się relacjami interpersonalnymi.

 

Zajęcia w języku polskim.

 

Colorful conversations about…

 

WHEN: 17.11.2023

AT: 17:30-19:00

ADDRESS: Educational and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 18+

During the meeting, we will sit down with relaxing coloring books and calming music to be together, relax, and at the same time, if we feel like it, share with others what is currently important to us, what makes us happy, what worries us, or what we miss.

 

Beata Janik – psychologist and trainer, foundation employee. She conducts workshops on empathetic communication and is interested in interpersonal relationships.

 

Workshop in Polish.

 

Барвисті розмови про… 

 

КОЛИ: 17.11.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 17:30-19:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 18+

 

Під час зустрічі ми сядемо з розслаблюючими розмальовками та заспокійливою музикою, щоб побути разом, відпочити і, до речі, якщо нам захочеться, поділитися з іншими тим, що важливо для нас в даний момент, що робить нас щасливими, що нас турбує або за чим ми сумуємо.

 

Беата Янік – психолог і тренер, працівниця Фундації,. Проводить майстер-класи з емпатичного спілкування, Її цікавлять міжособистісні стосунки.

 

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

SOBOTA

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Zapisy: https://forms.gle/79KN7YX6XckwbGus6
KIEDY: 18.11.2023
W GODZINACH: 10:00 – 13:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka! 

Tego dnia czekają na Was wyjątkowe atrakcje i stoiska z różnorodnymi aktywnościami! Tematem głównym będą prawa dzieci – i to właśnie dzieci i młodzież przejmą tego dnia nasze Centrum Edukacji i Wsparcia 🙂

Wśród atrakcji zapraszamy na:

 1. stoisko animacyjne z malowania buzi dla najmłodszych
 2. malowanie koszulek i plecaków przy pomocy sitodruku
 3. wystawa „Wojna i Pokój” w ramach tygodnia edukacji globalnej
 4. stoisko animacyjne dot. praw dziecka

Stworzymy także najprawdziwszy manifest o tym czego dzieci życzą innym dzieciom na całym świecie.

Wydarzenie organizowane we współpracy z Miejscem Otwartym.

International Children’s Rights Day

WHEN: 18.11.2023

HOURS: 10:00-13:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for children and teenagers

We invite you to participate in the celebration of International Children’s Rights Day!

On this day, unique attractions and stands with various activities await you! The main topic will be children’s rights – and it is children and young people who will take over our Education and Support Center that day 🙂

Among the attractions, we invite you to:

 1. face painting for the youngest
 2. creating prints on T-shirts and backpacks
 3. „War and Peace” exhibition as part of the global education week
 4. children’s rights point.

We will also create the truest manifesto about what children wish for other children around the world.

The event is organized in cooperation with the Open Place.

Міжнародний день захисту прав дитини

Реєстрація:  https://forms.gle/79KN7YX6XckwbGus6

 

КОЛИ: 18.11.2023

З 10:00 ДО 13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки,os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для дітей та молоді

Запрошуємо Вас взяти участь у святкуванні Міжнародного дня захисту прав дитини! 

 

У цей день на вас чекають унікальні атракції та стенди з різноманітними заходами! Головною темою будуть права дитини – і саме діти та молодь в цей день будуть керувати нашим Центром освіти та підтримки 🙂

 

Серед атракцій, які ми запрошуємо вас відвідати

анімаційний стенд з аквагримом для наймолодших дітей

розпис футболок та рюкзаків за допомогою трафаретного друку

виставка „Війна і Мир” в рамках всесвітнього тижня освіти

анімаційний стенд про права дитини

Ми також створимо найправдивіший маніфест про те, що діти бажають іншим дітям у всьому світі.

 

Подія організована у співпраці з  ” Miejscem Otwartym”.